Deelnemers gezocht

Dr. Loes van Beuningen, gastonderzoeker bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar het welzijn en de ervaren werklast van promovendi met hoogbegaafdheidskenmerken in Nederland. Voor dit onderzoek worden alle promovendi uitgenodigd om een enquête in te vullen met vragen over de voortgang van het promotieonderzoek, de ervaren werkdruk en het persoonlijk welzijn. 

Deelname is belangrijk! Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe beter de ervaringen van promovendi in kaart kunnen worden gebracht. Het doel van het onderzoek is om verbeterpunten te identificeren en uiteindelijk het welzijn en de slagingskans van promovendi met kenmerken van hoogbegaafdheid te vergroten. 

De enquête wordt anoniem uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt tot een publicatie. Deelname aan de enquête is vrijwillig en kost ongeveer 20 minuten. 

Je vindt het onderzoek hier.