Oproep input van HB senioren

De Werkgroep HB-senioren zou graag in contact komen met mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan het thema ’slimme senioren’.
We hebben gemerkt dat er veel verschillende zaken spelen, zoals bijvoorbeeld op de domeinen wonen, gezondheidszorg en activiteiten die HB-ers aan zullen spreken. Er komen ook praktische vragen op ons af, zoals bijvoorbeeld: hoe kom ik als HB-senior in het Noorden van het land in contact met andere HB-ers voor een interessant of goed gesprek? Er komen vragen binnen over de combinatie hoogbegaafdheid en dementie. Daar is nog weinig kennis over.

Nu zijn er de laatste tijd in toenemende mate initiatieven voor senioren, maar wij menen dat die niet allemaal ook toepasbaar zijn voor de slimme senioren.

We zouden heel graag meer kennis willen verzamelen over deze doelgroep, zowel theoretisch als in de praktijk. Dat kan bijvoorbeeld via studenten aan relevante opleidingen die onderzoek onder deze senioren en hun omgeving kunnen doen. We willen ook graag passende contacten krijgen of ingangen bij instanties die iets voor deze doelgroep zouden kunnen betekenen. En de verzamelde kennis willen we zo goed mogelijk verspreiden.

Als werkgroep zouden we veel van de grond kunnen krijgen, maar we zijn beperkt in onze tijd.
We hebben daarom het idee om enkele contactpersonen te werven die voor een bepaald onderwerp of thema contacten en kennis helpen verzamelen, met andere geïnteresseerden contacten onderhouden en daarover communiceren met de Werkgroep HB-senioren.
Op die manier kunnen we met elkaar meer kennis verzamelen en de aanwezige en de nieuwe kennis beter bundelen en beschikbaar stellen.

Jong kan van oud leren en oud wil ook graag nog van de jongere generatie dingen leren. Door zelf een actieve bijdrage te leveren, doe je nieuwe kennis en contacten op en dat kan heel zinvol zijn. Je hoeft zelf nog geen senior te zijn om je ideeën in te brengen. Meld je dan aan bij de Werkgroep HB-senioren.

Aanmeldingen zien we met belangstelling tegemoet.

Namens de Werkgroep HB-senioren,
Gemma Geertshuis, Noks Nauta en Marieke Schuurman

[email protected]