Oproep Onderzoek Hoogbegaafdheid en persoonlijkheidsfactoren

Namens Irene van der Heijden

Niet alle hoogbegaafde mensen ervaren hun hoogbegaafdheid als iets louter positiefs. Sommigen merken dat ze regelmatig tegen dingen aanlopen doordat ze ‘van het gemiddelde afwijken’. Zij krijgen er psychische klachten van; ze voelen zich onbegrepen en alleen, of ervaren problemen op het werk of thuis. Toch zijn er ook hoogbegaafde mensen die al deze klachten niet ervaren en niet tegen deze problemen rondom hoogbegaafdheid aanlopen. In dit onderzoek wordt er gekeken naar persoonlijkheidsfactoren als mogelijke oorzaak voor dit verschil.

Voor dit onderzoek vanuit Tilburg University ben ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen. Voor het onderzoek is het van belang dat de hoogbegaafdheid is vastgesteld middels de WAIS of de WISC en dat men de IQ-scores uit dat onderzoek nog kan terughalen. Ik ben op zoek naar proefpersonen die (onder andere) vanwege hun hoogbegaafdheid problemen hebben (gehad) waarvoor ze contact hebben (gehad) met psychologische hulpverlening. Daarnaast ben ik op zoek naar proefpersonen die geen psychische klachten (hebben) ervaren. Helaas kunnen mensen die gediagnosticeerd zijn met een vorm van ADHD of een Autisme spectrumstoornis niet aan dit onderzoek meedoen. Wanneer u er voor kiest om deel te nemen, zal ik u vragen om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen, die u per post of per e-mail kunt ontvangen en terugsturen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag nemen.  Als u het leuk vindt, kunt u een verslagje ontvangen van de resultaten van deze vragenlijst. Uw gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt.

Mocht u mee willen werken, zou ik u ontzettend dankbaar zijn. U kunt mij daarvoor, of voor meer informatie, mailen op [email protected]

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Irene van der Heijden