Oproep! Teamleden werkgroep HB-ASS

We zijn een werkgroep HB-ASS gestart omdat we merken dat er veel vragen leven rondom het thema hoogbegaafdheid en autisme. Deze vragen leven zowel bij ons als bij de hoogbegaafde volwassenen die we spreken. Zomaar een greep uit de vragen die we krijgen/hebben:

  • Is dit een combinatie die mogelijk is? Bestaat er een grijze zone tussen beiden? Of loopt het ene gewoon over in het andere?
  • Wat doe je als je een vermoeden van deze dubbele bijzonderheid hebt? Waar kan je een diagnose laten stellen? En is dat nodig?
  • Welke diagnosematerialen zijn bruikbaar om het autisme bij hoogbegaafde personen vast te stellen? Of de hoogbegaafdheid bij mensen met autisme?
  • Uit welke elementen bestaat een aangepaste therapie voor deze personen? Volstaan de standaard therapieën of moeten we toch ergens specifiek rekening mee houden?

Om hier nu mee aan de slag te gaan is er vanuit het IHBV een werkgroep HB en Autisme opgezet en  wij gaan graag aan de slag om dit dossier verder uit te werken. De twee belangrijkste doelgroepen zullen de volwassenen zijn die zich mogelijk in deze doelgroep bevinden en de hulpverleners die zich met deze doelgroep bezighouden.

Graag doen we een beroep op iedereen die deze groep een warm hart toedraagt. Hierbij zijn we op zoek naar:

  • Wetenschappers
  • Psychiaters, psychologen, therapeuten, … met expertise op HB en Autisme
  • (vermoedelijke) ervaringsdeskundigen

Met deze mensen willen wij graag verder sparren om alle punten boven tafel te krijgen. We kunnen nog wel 1 of 2 vaste teamleden gebruiken, maar je hoeft zeker niet direct in de werkgroep deel te nemen.

Huidige leden van de werkgroep HB-ASS:

Om een zo breed mogelijk zicht en insteek te krijgen, zou het fijn zijn als we een min of meer gelijke verdeling mannen en vrouwen binnen de werkgroep hebben. We nodigen daarom bij uitstek mannen uit om zich te melden!

We willen nogmaals benadrukken dat elke participatie binnen deze werkgroep gewaardeerd wordt. Dit kan gaan van het deelnemen en brainstormen over een bepaald onderwerp tot het mee uitwerken van actieplannen.

Wij (Pauline, Wendy en Adi) zouden het fijn vinden om enthousiaste personen te verwelkomen binnen deze werkgroep, want we zijn ervan overtuigd dat we de  dubbele bijzonderheid meer op de kaart moeten zetten.

We horen graag van je. Je kunt contact opnemen via: [email protected]