[Gesloten] Oproep vervolgonderzoek hoogbegaafdheid en burn-out

Akkelijn Elshof, masterstudent Strategisch HRM aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt in overleg met het IHBV de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burnout.

Dit onderzoek is afgerond. Je kunt er dus niet meer aan meedoen. Bedankt voor alle getoonde interesse!

Oproep

Geachte hoogbegaafde,

Op 17 november 2015 heb ik een oproep geplaatst voor mijn masterthesis op de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij ik de relatie tussen hoogbegaafdheid en het krijgen van een burn-out onderzoek in overleg met mw. Noks Nauta van het IHBV. Voor dit onderzoek was ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen die een burn-out hebben (gehad) voor een interview. Voor vervolgonderzoek naar dit onderwerp ben ik op zoek naar volwassen hoogbegaafden om een enquête in vullen. Voor deze enquête zoek ik volwassen hoogbegaafden:

  • bij wie de diagnose burn-out niet langer dan vier jaar geleden is gesteld;
  • bij wie de diagnose burn-out is gesteld door een bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of psycholoog;
  • die in loondienst waren ten tijde van de diagnose burn-out;
  • die de burn-out voornamelijk hebben opgelopen door omstandigheden op het werk (dus niet primair door privéomstandigheden).

Indien u uzelf in dit profiel herkent, zou ik u vriendelijk willen verzoeken de enquête in te vullen via de link onderaan deze oproep. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten in beslag. In de enquête wordt ingegaan op allerlei factoren die een rol kunnen spelen bij een burn-out.

Met behulp van uw verhaal kan ik meer inzicht krijgen in het ontstaan van burn-out bij hoogbegaafden. En daarmee kunnen aanbevelingen voor de hoogbegaafden én voor werkgevers gegeven worden om de werkomstandigheden voor hoogbegaafden te verbeteren met als doel de kans op burn-out op het werk te verkleinen.
Indien u geïnteresseerd bent om de enquête in te vullen en daarmee een steentje bij te dragen aan onderzoek naar hoogbegaafdheid op het werk, kunt u klikken op deze link.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar [email protected].

Hartelijk dank.

Akkelijn Elshof
Masterstudent Strategisch HRM
Radboud Universiteit