Bericht lezen

06-10-2017 HB-Café Groningen: “Beginnerscafé”

Op vrijdag 6 oktober 2017 is er weer een HB-Café in het Hampshire Hotel – Groningen Centre. Team Groningen zal in een interactieve setting met de deelnemers van gedachten wisselen over wat hoogbegaafdheid is en wat het betekent om te weten hoogbegaafd te zijn. Dit café richt zich op mensen die aan het begin van het ontdekkingsproces staan.
De inschrijving opent binnenkort.
Lees meer

Bericht lezen

Bestuurswijzigingen IHBV

Per 1 juli 2017 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Nadat eerder dit jaar Jacqueline Wielemaker als bestuurslid gestopt was, gaf penningmeester Angeline Evers recent aan haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Daarnaast was reeds sprake van een vacature voor een nieuwe functie vrijwilligersbeleid binnen het bestuur.

Reden voor Noks Nauta en Rianne van de Ven om op 22 mei een vergadering te beleggen met een aantal beoogde nieuwe bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomst is besproken dat vanwege de groeiende aandacht voor het onderwerp ‘Hoogbegaafdheid bij Volwassenen’ en het grote aantal activiteiten, HB-Cafés en projecten, het zinvol zou zijn om het bestuur uit te breiden en in te richten op de toekomst.

Tijdens een tweede overleg op 18 juni is de nieuwe bestuursstructuur van het IHBV vormgegeven en de bestuursfuncties zijn per 1 juli als volgt ingevuld:

Voorzitter: Rianne van de Ven (ICT)
Secretaris: Edith Trieblinig (Evenementen)
Penningmeester ad interim: Petra Heeren-Hoff (PR & Communicatie, Hulpverleners)
Algemeen bestuurslid: Noks Nauta (Onderzoek, Internationaal)
Algemeen bestuurslid: Suzanne Remmers (Vrijwilligersbeleid, HB-Cafés)

NB: Bij alle bestuursleden zijn aandachtsgebieden ondergebracht (tussen haakjes achter de naam van de persoon) en deze zullen in het komend half jaar nader uitgewerkt worden.

We bedanken Angeline voor haar inzet als penningmeester het afgelopen jaar, en zijn erg enthousiast dat ze als vrijwilliger betrokken blijft en de financiële boekhouding van de stichting zal blijven voeren. Ook danken we Marlène van den Camp en Nick Grooff voor hun bijdragen aan de productieve werksessies waarin dit bestuur tot stand is gekomen.

Het nieuwe bestuur heeft er ontzettend veel zin in! Uiteraard houden we je via de nieuwsbrief en deze website op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een vacature voor penningmeester zal binnenkort op de site verschijnen.

Korte beschrijvingen van de bestuursleden lees je hier.

Bericht lezen

High IQ medical survey

Er is weinig bekend over hoe hoogbegaafde volwassenen communiceren met medische professionals en of het hebben van een hoog IQ daarin van belang is.
Om dit te verkennen hebben Rebecca Ridolfo (Mensalid in de UK) en Noks Nauta (IHBV en Mensalid in Nederland) een onderzoek verricht waarin ze hoogbegaafde volwassenen van over de hele wereld aan de hand van vier vragen vroegen om hun eigen ervaringen met artsen te beschrijven en aan ons op te sturen.
Lees meer

Bericht lezen

HB-Café Zwolle

HB-Café Zwolle zal in het najaar nog 2 avonden organiseren. Reserveer de volgende data alvast in je agenda:

13-10-2017 TPD Dabrowski – voor gevorderden Lotte van Lith
01-12-2017 thema nog niet bekend spreker nog niet bekend

Lees meer