NKDI Congres 11 december 2014

Onder de titel “Het succes van positieve psychologie op de werkvloer” organiseert het NKDI (NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid) op 11 december een congres.
Noks Nauta zal er, samen met Agnes Schilder een workshop geven over “Hoogbegaafden duurzaam inzetten op het werk: een uitdaging van twee kanten”
Lees meer

Choochem symposium verplaatst naar maart 2015

Choochem, de landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen, had aangekondigd  in november 2014 een symposium te willen organiseren over hoogbegaafden met psychische/ psychiatrische problematiek en hun ervaringen met hulpverleners. Het IHBV vindt dit een belangrijk thema en is ook bij dit symposium betrokken.

Als voorbereiding op het symposium heeft Choochem een aantal vragen opgesteld, waarmee ervaringen en meningen worden verkend. Het betreft geen wetenschappelijk onderzoek, maar een eerste indruk van wat er leeft. De reacties zijn zo overweldigend groot in aantal, dat besloten is dit goed uit te willen werken en daarmee het symposium te verplaatsen naar maart 2015.

De vragenlijst die vanaf 1 september hier te vinden is http://www.choochem.nl/onderzoek-hulpverlening/ zal enkele weken langer beschikbaar blijven, dan de in eerste instantie aangekondigde 2 weken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij [email protected]

Rapport tweede meting ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

De afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht heeft in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een onderzoek naar werkbeleving van hoogbegaafde werkers. Daar is door een grote groep hoogbegaafden aan meegewerkt, waardoor er uniek materiaal beschikbaar is gekomen. In 2013 is een tweede meting uitgevoerd. Er werden deels dezelfde vragen gesteld om een eventuele trend zichtbaar te maken, deels zijn nieuwe vragen gesteld om nader te verdiepen. Ook nu werd er weer door veel hoogbegaafden gereageerd.Lees meer