Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit: geen eenduidige begrippen

Noks Nauta

De komende tijd staat er in drie HB-cafés in verschillende plaatsen het thema hooggevoeligheid bij hoogbegaafden op het programma. Wij menen bij het IHBV dat hooggevoeligheid vaak samengaat met hoogbegaafdheid en wij gaan daarbij uit van het Delphi-model van hoogbegaafdheid (Kooijman – van Thiel, 2008). In het Delphi-model wordt hooggevoeligheid gezien als het verschijnsel dat alle zintuigelijke prikkels tegelijkertijd, in volle nuance, heel precies, met volle lading binnenkomen. Er zijn daarbij ook neurofysiologische aanwijzingen dat hoogbegaafden een gradueel ander neurologisch systeem zouden hebben: meer, dunnere en snellere zenuwen, gevoeligere zenuwuiteinden, meer en snellere synapsen en het brein is op meerdere plaatsen tegelijkertijd actief.Lees meer

Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid bij volwassenen

Samen met Rianne van de Ven, Coaching & Consulting en Suzanne Sjoers van APS is een vooroordelenspel over hoogbegaafde volwassenen ontwikkeld, als aanvulling op de twee reeds bij APS bestaande spellen over hoogbegaafdheid bij kinderen. Het doel is om aan de hand van stellingen het denken over hoogbegaafdheid bij volwassenen te nuanceren. Het spel is in januari 2014 verschenen.

Nieuwe leaflet

Op basis van vragen die frequent aan het IHBV gesteld worden, maakt het IHBV leaflets. Dit zijn informatiebrochures van 1 pagina die een korte uitleg geven over een specifiek thema. We proberen met deze werkwijze zo veel mogelijk kennis te verspreiden. Op moment zijn de volgende leaflets beschikbaar:

Heb je ideeën voor andere aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen waarvoor een leaflet als deze gemaakt zou kunnen worden? Neem dan contact op met [email protected].