Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’

Uit verwondering over het feit dat er in het onderwijs tegenwoordig weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor hoogbegaafde kinderen, maar er nauwelijks bij lijkt te worden stilgestaan, dat hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde volwassenen worden, onderzocht Irmgard Ballast welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde volwassenen. Zij schreef daarover haar scriptie voor de opleiding ‘ECHA-specialist in gifted education’ aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. In het najaar van 2013 hield zij open interviews met zes experts, die zich als psycholoog, bedrijfsarts, mediator of (loopbaan)coach bezig houden met (problemen van) hoogbegaafde volwassenen. Lees meer

Hoogbegaafden in uitkeringen

Wij vinden dat de huidige re-integratie activiteiten voor een aantal hoogbegaafden niet effectief zijn. Samen met id-plein werken we daarom aan een project op dit gebied (zie ook deze statusupdate). In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan en hebben we gevraagd of hoogbegaafden met een uitkering en/of zonder werk zich wilden melden met soort uitkering en postcode. Hier reageerden inmiddels ruim 260 mensen op. Een deel van de mensen met een uitkering van het UWV heeft al een persoonlijk bericht gehad en kon zich, wanneer ze dat wilden, melden bij id-Plein. Omdat we over deze groep nog zo weinig weten, is een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld.

Lees meer

2014 SENG Conferentie – verslag van het bezoek

De 32e jaarlijkse conferentie van SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), www.sengifted.org, vond in van 17 t/m 20 juli 2014 plaats in San Jose, Californië en had als titel ‘Growing Gifted Globally’. SENG is opgericht door James Webb en deze was ook nu weer aanwezig als spreker. De deelnemers aan deze conferenties zijn zowel professionals (zoals psychologen, counselors, psychotherapeuten, coaches, onderwijsontwikkelaars, leerkrachten) als ouders van HB kinderen. Ido van der Waal* (Altena advies, Den Haag) en Noks Nauta (IHBV) bezochten deze conferentie en doen in dit artikel verslag.

Lees meer

Noks Nauta ontvangt SENG Leadership Award tijdens SENG conferentie 2014

De Amerikaanse stichting SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) heeft tijdens haar jaarlijkse congres, dit jaar in San José – California, een Leadership Award uitgereikt aan Dr. Noks Nauta.
Mevrouw Nauta, mede-oprichtster en bestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) ontvangt deze prijs vanwege “outstanding leadership in promoting the social and emotional needs of the gifted”.
Een prachtige erkenning voor haar jarenlange werk en inspanning op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen waarin internationaal samenwerken altijd hoog in het vaandel staat.
Lees meer

HB-Café op vrijdag of…. ?

Tot nu toe heeft het IHBV de HB-Café’s altijd op vrijdag georganiseerd (m.u.v. de eerste bijeenkomst in Eindhoven, deze vond plaats op een donderdagavond). Zowel vanuit de bezoekers als vanuit de organiserende teams is de suggestie gekomen om ook HB-Café’s op andere avonden te organiseren.

Graag leggen we dit aan jullie voor:

[yop_poll id=”2″]

Verslag Symposium Werkbeleving Hoogbegaafde Werkers 27-06-2014

Op vrijdag 27 juni jl vond in Utrecht onder deze titel een belangwekkend symposium plaats, georganiseerd vanuit een samenwerking van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, de Universiteit Utrecht afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie, organisatieadviesbureau Koos van der Spek en het IHBV. Centraal stond de presentatie door onderzoeker en promovenda Gaby Reijseger. In het kader van haar onderzoek naar werkbeleving heeft zij in 2012 en in 2013 twee metingen gedaan onder vrij grote groepen hoogbegaafde werkenden. Tijdens dit symposium presenteerde zij de resultaten.
Lees meer