IHBV-symposium ’15 jaar Hoogbegaafden aan het werk’

Extra impuls voor emancipatie hoogbegaafde volwassenen

Het is 15 jaar geleden dat de eerste publicatie in een vaktijdschrift over hoogbegaafdheid bij volwassenen in Nederland verscheen. Dit is voor het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) aanleiding om op het symposium ’15 jaar Hoogbegaafden aan het werk’ terug te blikken op wat er sindsdien is gebeurd: waar staan we nu? Is de positie van hoogbegaafde volwassenen veranderd? Maar ook: wat is er nog nodig en hoe gaan we dit bereiken?

“De missie van het IHBV is om het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te bevorderen”, stelt Rianne van de Ven, voorzitter van het IHBV en dagvoorzitter van het symposium op 11 maart – niet toevallig het begin van de Week van de Hoogbegaafdheid. “Een deel van de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de hoogbegaafden zelf, een deel zit in de maatschappelijke acceptatie. Er is de laatste jaren absoluut veel gebeurd, maar er is nog heel wat werk te verzetten. Dat is precies waar we het op dit symposium over zullen hebben.”

De bekendheid over hoogbegaafdheid neemt toe. Onlangs kwam hoogbegaafdheid bij volwassenen nog veelvuldig in het nieuws dankzij het IHBV-rapport ‘Heel slim en toch zonder werk’ over de vaak lastige positie van hoogbegaafde volwassenen op de arbeidsmarkt. De titel van het symposium ’15 jaar Hoogbegaafden aan het werk’ impliceert echter niet alleen onderwerpen over hoogbegaafden op de arbeidsmarkt en in werksituaties, maar ook over de ontwikkeling van hoogbegaafden zelf en van hun omgeving.

“Je zou het emancipatie van hoogbegaafden kunnen noemen. Er is een maatschappelijke beweging gaande, maar die kan nog wel een impuls gebruiken”, zegt Van de Ven. “Het symposium is daarom niet alleen voor hoogbegaafden zelf bedoeld, maar ook voor hun omgeving, voor professionals die werken met hoogbegaafden of er mee te maken kunnen hebben – zoals HR-managers, zorgprofessionals, re-integratiebegeleiders – en zeker ook voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Centraal staat: hoe talenten van hoogbegaafden goed en duurzaam in te zetten in de maatschappij. Hoe kunnen we hoogbegaafdheid zien als verrijking vanuit de diversiteitsgedachte? Hoe kunnen hoogbegaafden aan zichzelf werken om een betere aansluiting te vinden? En hoe krijgen we meer kennis van hoogbegaafdheid op de wetenschappelijke agenda? In België bijvoorbeeld is al een leerstoel Hoogbegaafdheid. In Nederland zijn we zover nog niet. Met symposium willen we aanzetten tot meer actie, nóg meer beweging.”

Het symposium, dat op zaterdag 11 maart wordt gehouden in het Planetarium in Amsterdam, bestaat uit een viertal dynamische duo-presentaties met tussendoor culturele intermezzo’s. Zo komt harpiste Lavinia Meijer het eerste exemplaar van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen; Zet je gaven intelligent en positief in’ in ontvangst nemen, wordt de nieuwe community ‘Sensitive & Co’ voor hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen gelanceerd en wordt een schilderij van de kunstenaar Peter Riezebos over intelligentie gepresenteerd.

Noks Nauta en Kathleen Venderickx: Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen, het is niet meer te stuiten
In deze presentatie komen de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het thema hoogbegaafde volwassenen vanaf 2000 in vogelvlucht aan de orde, zowel vanuit de Nederlandse als vanuit de Belgische situatie.

  • Noks Nauta is bedrijfsarts en psycholoog, medeoprichter van het IHBV en een van de auteurs van dat eerste artikel 15 jaar geleden.
  • Kathleen Venderickx staat samen met prof. dr. Tessa Kieboom aan het hoofd van de leerstoel Hoogbegaafdheid aan de universiteit van Hasselt en is mededirecteur van het Belgische kennisinstituut voor hoogbegaafdheid Exentra.

John Grin en Grethe van Geffen: De voorwaarden waaronder hoogbegaafd talent tot bloei komt
Over inspiratie, creativiteit en hoge intelligentie, en de voorwaarden waaronder hoogbegaafd talent het beste brengt voor organisaties en maatschappij, aan de hand van drie casussen.

  • John Grin is hoogleraar Beleidswetenschappen aan de UvA en lid van het Comité van Aanbeveling van het Mensa Fonds.
  • Grethe van Geffen werkt in het dagelijks leven als specialist in cultuur en diversiteit, was voorzitter van Mensa Nederland van 2008-2013 en is momenteel voorzitter van het Mensa Fonds.

Willem Kuipers en Karien Boosten: Het is heel wat om je ongewone zelf te worden
Het begrijpen van de eigen identiteit en deze inzichten vertalen naar een gebruiksaanwijzing is niet vanzelfsprekend. Uit literatuur, onderzoek en ervaring is duidelijker geworden met welke hoofdstukken hoogbegaafden vaak moeite hebben en wat een coach of psycholoog kan bijdragen.

  • Willem Kuipers is loopbaancoach voor extra intelligente en intense mensen en werkt in Voorburg.
  • Karien Boosten is zelfstandig gevestigd arbeids- en organisatiepsycholoog in Nijmegen, met het thema HB in haar interventiemogelijkheden.

Frans Corten en Patricia van Casteren: Duurzame inzetbaarheid
Wat leert de wetenschap en wat vertelt de praktijk over hoogbegaafdheid? Over het wetenschappelijke Capability model en de KernTalenten als praktijkmodel. Specifieke aandachtspunten voor hoogbegaafden blijken ‘goesting’, jaloezie en de factor tijd, maar ook stigmatisering en communicatie spelen een belangrijke rol.

  • Frans Corten is van oorsprong bioloog en werkte als HR-man bij een innovatief milieubureau, voordat hij in 2001 zijn loopbaanpraktijk begon. In 2011 bracht hij de KernTalenten-analyse naar Nederland.
  • Patricia van Casteren is psycholoog van Arbeid en Gezondheid en werkzaam bij een arbeidspsychologisch adviesbureau. Daarnaast is ze verbonden aan het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit Tilburg, waar ze promotieonderzoek doet naar hoogbegaafdheid en werk.

Wat: Symposium ’15 jaar Hoogbegaafd aan het werk’
Wanneer: Zaterdag 11 maart 2017, van 9.00 uur tot 18.00 uur
Waar: Planetarium Amsterdam – Kromwijkdreef 11 – 1108 JA Amsterdam

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 165,00 (geen btw) per persoon. Dit is inclusief het nieuwe boek ‘Hoogbegaafde volwassenen; Zet je gaven intelligent en positief in’.

Voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van de Ven 0655303001

Op de website van het IHBV (www.ihbv.nl) vindt u informatie over het IHBV, over hoogbegaafdheid en een uitgebreide versie van het programma: https://ihbv.nl/symposium-11-03-2017/

Media die het symposium willen bezoeken kunnen een accreditatie aanvragen via [email protected]