Presentatie op ESOF over hoogbegaafde volwassen op het werk

Op 11 juli gaf Noks Nauta in Toulouse een presentatie op ESOF: het EuroScience Open Forum. Een grootschalige conferentie waarin het gaat over de uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis en het bedrijfsleven: ‘science to business’ en ‘business to science’. Noks was voor de presentatie benaderd door Dominique Hamoir, een Fransman. Hij werkt bij een bedrijf dat zich met luchtvaart bezighoudt,  is zelf hoogbegaafd en inmiddels ook coach voor hoogbegaafden. Omdat hij in Toulouse woont en werkt, was hij ook actief in de organisatie van ESOF 2018.

Dominique leidde het groepje van vier sprekers onder het thema: ‘Caring for diversity does benefit all workers, and is remarkably profitable!’ in.

Grethe van Geffen (Seba, Nederland) presenteerde de basisprincipes van diversiteit op het werk, een thema waarover zij ook boeken publiceerde.

Noks Nauta (IHBV, Nederland) presenteerde over de kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen en wat we weten over hoogbegaafden op het werk: hoe kun je vanuit valkuilen terughalen wat de kwaliteiten van deze mensen zijn?

Céline Tovar (Airbus, Spanje) presenteerde mede namens Christian Charlier (Airbus, Toulouse) ‘My gifted network’ een initiatief van Airbus, waarin hoogbegaafde werknemers elkaar ontmoeten en steun geven. Inmiddels doen er ca 750 mensen aan mee. Een prachtig initiatief dat navolging verdient bij ander grote bedrijven!

Liliya Reshetnyak (Frankrijk) vertelde over het platform Hipin IN waarin zij ondersteuning biedt (recruitment en integratie) aan mensen die ze ‘neurotypisch’ noemt. In die groep bevinden zich ook hoogbegaafden.

Er was ruimte voor discussie en vragen. Daaruit bleek weer dat veel hoogbegaafden (en dat geldt ook voor mensen met bijvoorbeeld autisme en ADHD) zelf niet weten hoe ze op hun werk kunnen praten over hun specifieke behoeften. Managers en leidinggevenden staan er wel voor open, maar vooral als ze persoonlijk al iets weten over hoogbegaafdheid. Zoals altijd zijn de mensen die het bij zichzelf of hun kinderen herkennen het meest geïnteresseerd in dit soort presentaties. Het feit dat we een plek kregen voor de presentatie, is hoopvol. ESOF is een plek waar dit soort thema’s wel ruimte krijgen, juist omdat ze niet bij één vakgebied passen.

In 2022 zal ESOF in Leiden worden georganiseerd. Degenen die daarvoor in de startblokken staan, zoals mensen vanuit Leiden Kennisstad, de Universiteit en de Hogeschool Leiden, waren hier ook al aanwezig. Vanuit de KNAW werden alle Nederlandse deelnemers uitgenodigd op de lunch in Toulouse en daar heeft Noks ook genetwerkt om aandacht te vragen voor het thema hoogbegaafde volwassenen.

Verslag door Noks Nauta