Het IHBV heeft een aantal projectideeën ‘op de plank’ liggen. Deze ideeën zijn voortgekomen uit de praktijk. Ze kunnen pas gaan starten als er voldoende financiering voor is.

De ideeën zijn beknopt opgeschreven en er zit nog ruimte in om het idee aan te passen. De bedoeling van deze kort opgeschreven ideeën is om het zoeken naar financiering te faciliteren. Wilt u ons tips geven voor mogelijke financieringsbronnen voor een idee, dan vernemen wij die tips graag van u via de in het projectidee genoemde contactpersoon.

Wilt u zelf financieel bijdragen aan projecten van het IHBV (elk bedrag is welkom!), dan kunt u via de groene knop ‘donaties’ rechts op de pagina een donatie aan het IHBV doen. Wilt u alleen doneren voor een bepaald project, stuurt u dan een mail aan de contactpersoon die in het document met het projectidee is vermeld.

Toolbox Hoogbegaafden zonder Werk