Zoek
Sluit dit zoekvak.

Scriptie: Hoogbegaafd en een fysieke beperking

Op verzoek van het IHBV hebben vier vierdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie een adviesnota geschreven n.a.v. de vraag wat de implicaties voor het welzijn zijn van fysieke en met name zintuiglijke beperkingen bij hoogbegaafden. En wat we daaruit kunnen leren om het welzijn te verbeteren. Ze hebben daartoe vijf diepte interviews uitgevoerd.

>Samenvatting door Noks Nauta<

De interviews werden uitgevoerd bij twee hoogbegaafde mensen met een visuele en twee met een auditieve beperking en een hulpverlener (logopedist). De geïnterviewde mensen met beperkingen waren twee veertigers, een vijftiger en een zestiger. Allen hadden hun zintuiglijke beperking in de loop van hun leven verworven.

De studenten hebben een procesmodel opgesteld (pagina 10) waarin ze op basis van de interviews de factoren hebben vermeld die positief of negatief bijdragen aan het welzijn van de hoogbegaafde met een beperking.

Relevante factoren die bijdragen aan het welzijn van HB met een beperking en die (min of meer) beïnvloedbaar zijn, zijn o.a.: 

–          Kennis over hoogbegaafdheid bij de mensen zelf én bij hun hulpverleners

–          Het durven laten zien van de kenmerken van hoogbegaafdheid

–          Het kunnen voeren van eigen regie over het leven

–          Hulp bij het zo zelfstandig mogelijk leven 

–          Het durven vragen om hulp

Uit de interviews bleek dat de hoogbegaafdheid enerzijds wordt ervaren als een steun bij het compenseren van de beperking. Anderzijds heeft men de neiging om te lang te wachten met het inzien dat hulp nodig is en dat men ook lang wacht met het vragen van hulp, waardoor energie verloren gaat.     

Het advies vanuit dit project behelst het opzetten van een platform van hoogbegaafden met visuele of auditieve beperking. Er zou o.a. een blog en een chatfunctie bij kunnen. En een kennisbank? Wellicht kunnen er evenementen georganiseerd.

Omdat dit niet direct past bij de missie van het IHBV als kennisinstituut en de vorm van een stichting, zal worden gekeken of dit buiten het IHBV om kan worden gerealiseerd. Daartoe zal ik binnen het IHBV overleggen of deze samenvatting en het rapport wel op de site van het IHBV mogen worden geplaatst. Wellicht kan het gerealiseerd bij het HB-Forum?

Uiteraard gaat het om een heel klein onderzoek, maar wel het eerste dat er bij mijn weten is gedaan naar deze vraag. Het zou mooi zijn als er een vervolg komt. En ook dat wordt gekeken naar mensen die vanaf de geboorte al beperkingen hebben en naar mensen die het pas op veel oudere leeftijd krijgen. 

Je kunt hier de scriptie downloaden.

Noks Nauta, 2 april 2022