Geld is onmisbaar om vorm en betekenis te geven aan de activiteiten van het IHBV. Met voldoende geld kan het IHBV activiteiten organiseren die de maatschappelijke positie van hoogbegaafde volwassenen helpen verbeteren, en wetenschappelijk onderzoek laten doen om te onderbouwen waarom speciale aandacht voor hoogbegaafdheid noodzakelijk is.

Er zijn verschillende manieren om het IHBV financieel te steunen:

Donatie (gift)

De eenvoudigste manier om het IHBV te steunen is om via iDeal een bedrag overmaken via het online donatieformulier op deze website.
We hebben ook de mogelijkheid om te doneren via Paypal.

Periodieke gift

Met periodieke giften krijgt het IHBV meer zekerheid over inkomsten in de toekomst. Dit maakt het mogelijk om activiteiten en/of projecten voor langere tijd te financieren. Periodiek schenken kan niet via iDeal; het is wel heel eenvoudig te regelen via internetbankieren of door gebruik te maken van de mogelijkheid tot doneren via Paypal.

Legaat (testamentaire schenking)

Steeds meer mensen besluiten om een deel van hun nalatenschap te bestemmen voor een goed doel. Een variant hierop is dat erfgenamen een deel van hun erfenis doorgeven aan het beoogde doel. Een notaris kan aangeven wat in een gegeven situatie de beste keuze is. Bij testamentair schenken is het mogelijk om aan te geven dat de gelden alleen mogen worden gebruikt voor een aangegeven doel. Bij het IHBV valt bijv. te denken aan het begunstigen van een specifiek project uit het overzicht op de projectenpagina.

Crowdfunding

Van tijd tot tijd organiseert het IHBV een actie om donaties te werven voor een specifiek project waarvoor op dat moment extra geld nodig is. Voor elke actie wordt een aparte crowdfunding-pagina aangemaakt met een donatiemogelijkheid via iDEAL en een teller die aangeeft hoeveel geld er al door die actie is binnengekomen voor het genoemde project.

Sponsoring

Deze vorm van financiële steun geven is met name interessant voor bedrijven, omdat die middels sponsoring kunnen werken aan een grotere naamsbekendheid en een positiever beeld bij potentiële klanten. Uiteraard geldt dit ook voor éénpersoonsbedrijven en –praktijken. De wijze van sponsoring en de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd in een rechtsgeldige overeenkomst tussen de sponsor en het IHBV. Meer informatie hierover geven wij graag via [email protected]

Giften zijn aftrekbaar

Het IHBV is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor zijn alle giften aan het IHBV aftrekbaar voor de belasting, boven een bepaalde drempel. Bij de online aangifte via de website van de Belastingdienst is het IHBV te vinden in de lijst met ANBI’s.*

Gegevens t.b.v. giften aan het IHBV
Stichting Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
Vestigingsplaats: Amersfoort
IBAN: NL15 RABO 0121 2870 33
BIC: RABONL2U
RSIN: 8223 83 962

* Zie: www.anbi.nl