Het programma van het symposium is definitief. We zijn blij dat we dit nu kunnen presenteren:

 

Programma

09.00 – 09.45 Ontvangst, koffie
09.45 – 10.00 Opening Rianne van de Ven
10.00 – 10.45 Presentatie 1 Noks Nauta en Kathleen Venderickx
Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen, het is niet meer te stuiten
10.45 – 11.00 creatief intermezzo
11.00 – 11.30 Koffie/Thee
11.30 – 12.15 Presentatie 2 Grethe van Geffen en John Grin
De voorwaarden waaronder hoogbegaafd talent tot bloei komt
12.15 – 12.30 creatief intermezzo
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 creatief intermezzo
14.15 – 15.00 Presentatie 3 Willem Kuipers en Karien Boosten
Het is heel wat om je ongewone zelf te worden
15.00 – 15.30 Koffie/Thee
15.30 – 15.45 creatief intermezzo
15:45 – 16.30 Presentatie 4 Frans Corten en Patricia van Casteren
Duurzame inzetbaarheid
16.30 – 17.00 Afsluiting Panel – Call to action
17.00 – 18.00 Netwerkborrel

 

Sprekers

Noks Nauta en Kathleen Venderickx
Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen, het is niet meer te stuiten

In deze presentatie komen de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het thema hoogbegaafde volwassenen vanaf 2000 in vogelvlucht aan de orde. Noks vertelt met name over wat er in Nederland is gedaan, Kathleen met name over wat er in België is gedaan en vanuit de leerstoel Hoogbegaafdheid in Hasselt.
In de discussie leggen we de zaal in het kort enkele strategieën voor waarmee we nieuwe kennis zouden kunnen implementeren. Zowel vanuit de Nederlandse als vanuit de Belgische situatie. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we doen om succesvolle implementatie te bereiken?

Noks Nauta is arts en psycholoog. Zij werkt sinds haar eigen herkenning als hoogbegaafde in 2000 aan het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafde volwassenen. Ze schreef vele artikelen, boeken en geeft presentaties en workshops aan hoogbegaafde volwassenen en aan mensen die vanuit hun professie met hoogbegaafden werken. Zij is medeoprichter en bestuurslid van het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen).

Kathleen Venderickx is burgerlijk ingenieur van opleiding met een PhD in de burgerlijke (in NL: civiele) bouwkunde. Runt sedert 2012 samen met Tessa Kieboom het CBO Antwerpen en Exentra VZW (www.exentra.be), waar meer dan 6000 hoogbegaafde kinderen en volwassen zijn begeleid en gecoacht. Vanaf 2014 staat zij samen met Tessa Kieboom aan het hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt. Is medeontwikkelaar en initiatiefneemster van het kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be. Zij geeft presentaties en workshops aan hoogbegaafde volwassenen, kinderen, ouders, leerkrachten alsook aan leidinggevenden en HR verantwoordelijken binnen het bedrijfsleven.
John Grin en Grethe van Geffen
De voorwaarden waaronder hoogbegaafd talent tot bloei komt

In de presentatie vertellen John Grin en Grethe van Geffen over inspiratie, creativiteit en hoge intelligentie, en de voorwaarden waaronder hoogbegaafd talent tot bloei komt en het beste brengt voor organisaties en maatschappij. Daarna behandelen zij twee concrete casussen en nodigen het publiek uit om te reflecteren op de derde casus die zij presenteren zodat u ook het verschil kunt maken voor creativiteit en vernieuwing gerelateerd aan hoogbegaafd talent.

John Grin houdt zich in het dagelijks leven bezig met vernieuwing en maatschappelijke transitieprocessen. Hij is hoogleraar Beleidswetenschappen aan de UvA. John is ook lid van het Comité van Aanbeveling van het Mensa Fonds vanuit de inspiratie dat al die leuke mensen meer verschil zouden kunnen maken, meer tot bloei zouden kunnen komen als er voor hoogbegaafdheid meer ruimte was, als hoogbegaafden meer geholpen zouden worden om bij te dragen door af te wijken.

Grethe van Geffen werkt in het dagelijks leven als specialist in cultuur & diversiteit, voornamelijk in Nederland maar ook in Duitsland en de Maghreb. In 2016 verscheen haar nieuwste boek Voorbij het verschil; het belang van inclusief leiderschap met voorwoord van John Grin. Zij was voorzitter van Mensa Nederland van 2008-2013 en is momenteel voorzitter van het Mensa Fonds vanuit de overtuiging dat het talent van hoogbegaafden van grote(re) betekenis kan zijn voor de samenleving.
Willem Kuipers en Karien Boosten
Het is heel wat om je ongewone zelf te worden

Hoe leer je leven met je overvloed aan kwaliteiten en met de mogelijke spanning tussen wat je verstand, gevoel, lichaam en intuïtie met gedrevenheid tot uitdrukking willen brengen? Soms krijg je de rode draad in je levensverhaal niet goed te pakken: Je merkt het zelf, of het valt op in je omgeving via werk of privé. Het begrijpen van je identiteit en deze inzichten vertalen naar je eigen gebruiksaanwijzing is niet vanzelfsprekend. In de afgelopen 15 jaar is ons uit literatuur, onderzoek en ervaring duidelijker geworden met welke hoofdstukken de doelgroep vaak moeite heeft en wat je als coach en psycholoog kan bijdragen om hoofdstukken te herschrijven of andere toe te voegen. Besef van die hoofdstukken helpt alle betrokkenen om signalen eerder op te merken en verlaagt de drempel om in actie te komen.

Willem Kuipers is sinds 2001 loopbaancoach voor extra intelligente en intense mensen en werkt in Voorburg. Hij biedt via zijn website ximension.nl en met zijn twee boeken een Nederlands- en Engelstalig publiek een manier of vanuit eigen herkenning inzicht te krijgen in hun hoogbegaafdheid en hun diverse ongewone talenten en eigenschappen.
Hij wil bijdragen aan het in hun kracht zetten van Xi-ers en hoogbegaafden. Met hun karakteristieke autonomie kunnen ze daarna veel zelf. Als motto verwoord: Thuiskomen bij jezelf, gebruiken wat je vindt.

Karien Boosten is sinds 1997 zelfstandig gevestigd arbeids- & organisatiepsycholoog en werkt in Nijmegen. Sinds 2001, de start van de samenwerking met Willem Kuipers, heeft zij het thema HB in haar interventiemogelijkheden opgenomen.
Voor cliënten vaak een waardevol onverwacht perspectief en voor haar zelf een bron van inspiratie en arbeidsplezier. Cliënten melden zich met klachten van psychische aard waar hoogbegaafdheid mede aanleiding voor blijkt. Bewustwording van deze verklaringsgrond biedt een andere route richting herstel, voorkomt terugval en stimuleert zelfsturing.
Frans Corten en Patricia van Casteren
Duurzame inzetbaarheid

Is onderzoek naar HB nuttig voor de maatschappij? Wat leert de wetenschap en wat vertelt ons de praktijk? We onderzoeken het wetenschappelijke Capability model (samen met de zaal) en de KernTalenten als praktijkmodel. Specifieke aandachtspunten voor hoogbegaafden blijken ‘goesting’, jaloezie en de factor tijd, maar ook stigmatisering en communicatie spelen een belangrijke rol.

Frans Corten is van oorsprong bioloog en werkte als HR-man bij een innovatief milieubureau met veel hoogbegaafden. In 2001 begon hij zijn loopbaanpraktijk ‘Werk en Waarde’ en was daarmee een van de pioniers. Vanaf het begin publiceerde hij vele artikelen vanuit de praktijk, die online breed verspreid werden. Hij benoemde de rol van hoogbegaafden voor innovatie in 2006, maar de tijd bleek daarvoor nog niet rijp. In 2011 bracht hij de KernTalentenanalyse naar Nederland, een instrument om iemands hoogbegaafdheid presenteerbaar en verkoopbaar te maken.

Patricia van Casteren is psycholoog van Arbeid en Gezondheid. Ze is werkzaam bij arbeidspsychologisch adviesbureau Ascender, waar ze werkende mensen uit alle hoeken van de maatschappij begeleidt. Ook adviseert ze organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is ze verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit Tilburg, waar ze promotieonderzoek doet naar hoogbegaafdheid en werk, met de capability approach als theoretisch kader.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: