Vacature: Portefeuille manager Vrijwilligersbeleid

Deze vacature is inmiddels vervuld

Daisy Sanches heeft de portefeuille vrijwilligersbeleid tot nu toe met plezier vervuld, maar draagt hem nu graag over. Het bestuur van het IHBV dankt Daisy heel hartelijk voor haar inzet op deze portefeuille.

De portefeuillemanager Vrijwilligersbeleid:

  • Inventariseert wat er al is op het gebied van vrijwilligers al gedaan wordt/is
  • Inventariseert bij de vrijwilligers waar de behoeften liggen
  • Stelt in samenwerking met de vrijwilligers een nieuw vrijwilligersbeleid op, zodanig dat ook het bestuur zich hierin kan vinden
  • Stelt de (jaar)planning op van deze portefeuille en bewaakt de uitvoering hiervan
  • Zorgt ervoor dat het IHBV goed voor haar vrijwilligers zorgt
  • Onderzoekt welke (fiscale) voordelen het IHBV voor haar vrijwilligers kan behalen
  • Zorgt dat het IHBV voldoet aan wettelijke regels mbt vrijwilligers (oa mbt administratie)
  • Richt indien nodig een team op dat deze activiteiten uitvoert en coördineert dat.
  • Bewaakt binnen dit team dat het zich houdt aan de binnen het IHBV geldende procedures en richtlijnen (oa mbt administratie/backoffice/vertrouwelijkheid/AVG, etc).

We verwachten dat deze functie 4-8 uur per week aan inspanning kosten. Denk eraan dat met deze inschatting al rekening gehouden is met jouw snelle geest!

Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie. Onkosten worden wel vergoed.

Wat krijg je er voor terug: héél veel waardering, het gevoel bezig te zijn met heel zinvol werk, veel contacten met andere hoogbegaafden. Daarnaast draag je bij aan ons instituut en werk je samen met andere zeer bevlogen mensen.

Draag jij het IHBV een warm hart toe, en beschik jij over goede organiserende kwaliteiten en ken je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel?

Stuur je motivatie per e-mail met je CV naar: [email protected] en vermeld naar welke vacature je voorkeur uitgaat.