Verslag SENG-Conferentie 2016

Van 21 t/m 24 juli 2016 vond de (33e) jaarlijkse conferentie van SENG plaats: Supporting Emotional Needs of the Gifted (www.sengifted.org). Rianne van de Ven en Noks Nauta besloten net als vorig jaar om erheen te gaan. Vorig jaar waren we de enige twee, uit Nederland, dit keer waren er nog vijf andere Nederlanders!

Op donderdag de 20e vonden vóór de conferentie de zogenaamde CE (Continuing Education) sessions plaats, dat zijn cursussen die accreditatiepunten opleveren in het kader van nascholing voor bijvoorbeeld psychologen en coaches. Lisa Erickson (psychotherapeut voor hoogbegaafde volwassenen n Seattle) en Noks Nauta gaven die dag een drie uur durende workshop getiteld: Professional Paradigms on Giftedness. In deze workshop werd met de deelnemers verkend welke professionele paradiga’s m.b.t hoogbegaafdheid zij hebben. Paradigma’s zijn als steigers: je hebt ze nodig bij het bouwen, maar ze kunnen ook in de weg gaan zitten. Het je bewust zijn van je eigen professionele paradigma en je verdiepen in dat van de ander, maakt dat je beter kunt communiceren met ander professionals. Mede aan de hand van praktische voorbeelden werd onder andere gediscussieerd over hoe het voor hoogbegaafde volwassenen voelt wanneer hoogbegaafdheid identiek wordt gezien aan hoogbegaafde kinderen en aan onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Rianne bezocht die dag nog een CE-sessie van P. Susan Jackson. Susan is de oprichter van het Daimon Instituut, een instituut voor extreem hoogbegaafden in White Rock, British Columbia, Canada. Zij verzorgde een CE-sessie over ‘anxiety’ bij hoogbegaafden en hoe dit – indien niet juist geïnterpreteerd – kan leiden tot misdiagnoses, over-diagnoses of ontbrekende diagnoses.

Noks Nauta gaf op de zaterdag een presentatie: Adult Giftedness and Postive Psychology. Noks presenteerde het Delphi-model kort en gaf enkele highlights uit de positieve psychologie. Daarna gaf ze vanuit vijf voorbeelden van situaties van hoogbegaafden op het werk aan hoe je deze situaties negatief of positief kon labelen, waarbij de deelnemers werden uitgenodigd hier actief aan bij te dragen. Deze sessie werd door ruim 30 mensen bezocht en zeer goed ontvangen. Ook diverse psychotherapeuten vertelden dat ze er veel aan hadden, voor zichzelf en voor hun werk.

Akkelijn Elshof, die haar masterthesis schreef over hoogbegaafden burnout (zie deze link) gaf op de zondagochtend samen met Noks Nauta daar een presentatie over. Ondanks het vroege uur en de ongunstige dag (veel mensen gaan zondagochtend al naar huis), waren er ruim 20 deelnemers en ging men actief mee in de vragen en discussies. Hoewel er discussie is over de diagnose ‘burnout ‘ en men in de USA vanuit professionals daar iets anders naar kijkt dan in NL, werd het proces dat Akkelijn beschreef en hoe dat bij hoogbegaafden verloopt en welke factoren daarbij meespelen, wel degelijk herkend en werd het onderzoek zeer gewaardeerd en was men benieuwd naar de uitkomsten. Men stimuleerde ook om er verder over te gaan publiceren in tijdschriften voor HRM.
De presentaties van Noks en Akkelijn staan HIER op de site.

Enkele presentaties van anderen die wij bijwoonden:
Rianne:
‘Whole mind’, door Stefanie Tolan. Over het bewustzijn van hoogbegaafden.
‘The sixth OE: Gifted empaths, intuitives and old souls’ door Kathy Courchene.
‘Stories of transformation, insights from Kazimierz Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration’ door P. Susan Jackson.
‘The gifted brain: a window to understanding the physiology of giftedness’. Joanna Haase en Nicole Tetreault. (Veel algemene kennis, maar wel een interessant gegeven uit die presentatie is dat men bij Mensa USA een onderzoek heeft gedaan naar het aantal Mensaleden dat ook een diagnose ADHD, ASS (of nog andere) heeft. We gaan de uitkomsten daarvan achterhalen.)
‘Acknowledging one’s intensity benefits parents, educators and the gifted children in their care’ door Willem Kuipers.

Noks heeft een sessie bijgewoond van Ellen Fiedler en verder vooral veel gesproken met mensen die speciaal voor het thema hoogbegaafde volwassenen kwamen. Bekende contacten werden verstevigd en nieuwe aangegaan. Het is altijd spannend om te kijken of plannen voor samenwerking na de conferentie ook kunnen worden geïmplementeerd. Met Lisa Erickson (in 2013 via SENG ontmoet) is zo dit jaar voor het eerst een echte duopresentatie gerealiseerd.

Nog een belangrijk algemeen punt:
Van de vele parallelsessies viel het ons dit jaar op dat er minder dan vorig jaar waren die over volwassenen gingen en ook had men er op de zaterdagmiddag vier tegelijk ingedeeld.
Zoals altijd gebeurt er ook heel veel buiten de officiële sessies om. Er wordt in de pauzes druk genetwerkt en veel gelachen. Ook de maaltijden worden dankbaar gebruikt voor gesprekken.
Naast de officiële sessie ontstond op de vrijdag het idee om met een aantal mensen te gaan brainstormen over het feit dat SENG toch wel heel erg gedomineerd wordt door de aandacht voor kinderen en onderwijs en dat er minder aandacht is voor volwassen, maar ook voor geestelijke gezondheidszorg. De CE-sessie van Noks en Lisa over de paradigma’s kreeg zo onmiddellijk een follow-up vanuit de deelnemers.
Via een app (Whova) die gebruikt kon worden door alle deelnemers van de conferentie namen wij het initiatief om een round table discussie hierover te hebben. Meer dan 20 volwassenen reageerden en we hadden een goed gesprek. Ieder stelde zich voor, we inventariseerden behoeften van hoogbegaafde volwassenen en brainstormden over acties die ondernomen konden worden. We moesten afronden omdat een ander programma-onderdeel ging beginnen, maar deze sessie vroeg om een vervolg. We waren nog niet klaar. Daarom besloten we de volgende dag de sessie te voort te zetten. Ondersteund door de app, maar zeker ook door de mond-op-mond-reclame, kwamen er de tweede avond nog meer mensen op af, in totaal ongeveer 40! Zo ontstonden er een aantal concrete ideeën om meer aandacht te besteden aan Gifted Adults (en Gifted Elders) binnen SENG en er meldde zich zelfs iemand die zich wil kandideren voor de Board van SENG om portefeuillehouder van dit onderwerp te worden. Met voldoening hebben wij deze twee bijeenkomsten gefaciliteerd en genotuleerd. Ook de deelnemerslijst hebben wij direct omgezet naar een mailinglijst en het verslag rondgestuurd. Wat een momentum, wat een energie! Omdat SENG vooral een Amerikaanse organisatie is, hebben wij als IHBV aangeboden op afstand dit initiatief te willen blijven ondersteunen, en men was ons daarvoor zeer dankbaar.