Vooraankondiging IHBV Symposium zaterdag 11 maart 2017 in Amsterdam

In 2002 verscheen het eerste artikel over hoogbegaafdheid bij volwassenen in Nederland: “Hoogbegaafden aan het werk”, geschreven door Noks Nauta en Frans Corten (*). Dit artikel maakte veel los, zeker ook bij hoogbegaafden zelf. We kunnen terugblikkend deze publicatie zien als startdatum voor het gericht verzamelen van kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Volgend jaar, 15 jaar na dato van het verschijnen van dit eerste artikel vinden wij als IHBV het een mooi moment om de balans op te maken. Waar staan we nu? Wat hebben we in de afgelopen 15 jaar bereikt? Maar ook vooral willen we vooruit kijken: Wat is er nog nodig? Wat willen we nog bereiken? Bij het antwoord op die vragen willen we zoveel mogelijk anderen betrekken!

Daarom organiseren we volgend jaar een symposium. Op zaterdag 11 maart 2017 van 09.00 tot 18:30 uur. In Amsterdam. Reserveer die dag alvast in je agenda. Meer informatie volgt spoedig!

(*) Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV 10, nr. 11, nov. 2002). Link naar het artikel: