Winnaars Sinterklaasactie 2017

Op onze social-media kanalen plaatsten wij de oproep om mee te doen aan onze ludieke sinterklaasactie, waarbij het boek ‘Hoogbegaafde Volwassenen’ gestuurd kon worden aan een BN-er, met een bijgeleverd gedicht en redengevende omschrijving waarom juist aan deze persoon.
We waren van plan om 1 boek te versturen, maar hebben uiteindelijk besloten om drie inzendingen te honoreren, omdat ze alledrie een interessant invalshoek hadden.

Anne-Mei The

Als eerste zal het boek verzonden worden aan prof.mr.dr. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, met een prachtig gedicht vanuit de oude Sint over dementerende hoogbegaafde ouderen.
Dit is het gedicht:

Beste Anne-Mei The,

Ooit was ik een bisschop van aanzien en gezag ik had een schare fans en was een graag geziene gast, tegenwoordig ontmoet ik nog steeds een hartelijke lach maar ervaar ik dat niet meer als aangenaam verrast.
De wereld om mij heen verandert met rasse schreden en ik hou maar met moeite mijn schimmel in de pas het lijkt wel of ik een reliek ben geworden uit het verleden en daarmee ben in geenszins in mijn sas.
Want wat weinigen beseffen is mijn hoge begaafdheid in velerlei richtingen, vooral uiteraard de vrijgevige kant nu echter mijn geheugen het verliest van mijn beschaafdheid voel ik me meer en meer een man met een missie, zonder stand.
Hoe je als mens je staande houdt in een wereld die niet in je gelooft het is een ingewikkelde klus als je zo slim bent als ik daarom krijg jij dit boek van mij, zo werd me beloofd al vergis ik mij wellicht, ik heb soms last van die tic.
Doe er vooral je voordeel mee in je eigen werk het is voor mensen met hoge intelligentie van belang dat iemand hun zwakte ombuigt naar sterk immers slim ben je ook met dementie levenslang.
Laat vooral horen wat je dacht over dit geschenk de gevers zijn je er dankbaar voor en als ik nu geen strofe meer bedenk kan dit gedicht er zo wel mee door.

Sint Nicolaas.

Ingezonden door: Klaske van der Weide

Ingrid van Engelshoven

Daarnaast zal Mr. Drs. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het boek ontvangen met het wensgedicht dat zij het goed zal gebruiken bij het uitvoeren van de verschillende onderwerpen in haar portefeuille.
Voor haar schreef de sint het volgende wensgedicht:

Beste Ingrid van Engelshoven,

Talenten ontwikkelen, daar heb je weet van – wat zou je dan nog wensen? Sint dacht diep na, en zie, daar vond hij dit boek over grote mensen.
Die speciale groep die zo graag zichzelf wil kunnen zijn, Maar nog steeds vaak niet op waarde wordt geschat. Lees dus dit boek, en laat de Sint eens weten wat je eraan hebt gehad.

Hartelijke groet van de Sint

Ingezonden door: Henk Stuurman

Arie Slob

Als derde zal Drs. Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het boek ontvangen. Hem wordt in het gedicht nadrukkelijk verzocht inzet te plegen voor alle hoogbegaafde (of hoogbegaafdheidsdeskundige) leerkrachten die kunnen helpen op een vernieuwende wijze het onderwijs in beweging te krijgen.
De Onderwijs Piet schreef voor hem dit gedicht:

Beste Arie Slob,

U viel met uw neus in de boter in dit ministerie:
Het onderwijs compleet in de hysterie.
Veel creatief vermogen is verloren gegaan,
Autonomie van de leerkracht grotendeels naar de maan.
Bottom up aanpak in een topdown aangestuurd onderwijssysteem,
Ach denkt Sint nu, waar moet dat toch heen?
Hoogbegaafdheids-deskundige docenten haken af
en dat is bij elkaar genomen zonde en maf.

Juist hen hebben we nodig in deze tijd.
Van hun out of the box denken, krijg je écht geen spijt.
Lees nu snel dit boek en heb oog voor dit ‘kapitaal’
Zij maken samen met anderen het onderwijs geniaal.

Hartelijke groet van de Onderwijs Piet

Ingezonden door: Jacqueline Blaak

 

De inzenders zijn reeds via de mail op de hoogte gebracht worden dat hun inzending is uitgekozen, en zij zullen tevens een exemplaar van het boek ‘Hoogbegaafde Volwassenen’ ontvangen.