Zeer hoogbegaafde studenten

Op 9 december jl gaven Mirja Post en Noks Nauta vanuit het IHBV een online workshop over zeer hoogbegaafde studenten voor het landelijk netwerk HB-HO: https://www.hb-ho.nl/ .

Naar deze subgroep van zeer hoogbegaafden (we gaan uit van intelligentiescores van 3 SD’s boven het gemiddelde en hoger) is nog geen goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat heeft ook te maken met de gebruikte intelligentietesten (in Nederland vaak de WAIS-IV) die een plafond hebben, waardoor de hoogste scores dus niet goed meetbaar zijn.    

Mirja en Noks zijn al enige tijd bezig om de schaarse kennis die er is, te verzamelen en te combineren met ervaringen uit de praktijk. Beiden zijn lid van de Triple Nine Society en bezochten diverse Europese meetings. Hun observaties en ook hun eigen ervaringen namen ze mee in de workshop. Of er echt een andere aanpak nodig is voor deze groep kan niemand ons vertellen. Maar dat sommige zeer hoogbegaafden zich ook niet thuis voelen in groepjes die voor hoogbegaafden zijn opgezet, geeft wel te denken.  

De deelnemers vonden het heel zinvol om hier meer over te horen en hopen zo hun begeleiding meer op maat te maken voor de betreffende studenten. Op de website van het IHBV staat al enige tijd een kennisdossier Zeer Hoogbegaafd: https://ihbv.nl/zeer-hb/ waarin ook diverse referenties te vinden zijn.