Foto: Gijs de Kruijf (c)

Column #33 Noks Nauta Feit-back geven

In deze column van Noks een aanbeveling over het ladingloos uiten van feiten.

Feit-back geven

Wij hoogbegaafden zien van alles wat niet goed gaat en kunnen onze mond dan niet houden. Dat vindt niet iedereen prettig. Ik verzeil zo nogal eens in conflicten. Terwijl ik alleen maar iets wil verbeteren…
Is de situatie niet zo belangrijk, dan leer ik mezelf om te zwijgen. Vind ik het wel een belangrijk issue, dan gebruik ik tegenwoordig de methode ‘feit-back geven’: ik benoem het feit. Niet meer en niet minder en zonder lading. Zo erger ik me als oudere voetganger vreselijk aan mensen die (hard) op de stoep fietsen. Ik vind dat onveilig én hufterig en kan mijn mond dan niet houden. Ik heb mezelf nu geleerd om tegen deze mensen te zeggen: “U/ jij fietst op de stoep.” Op een neutrale toon, zonder ook maar een spoor van een verwijt erin. Tot nu toe heb ik geen boze reacties gekregen. Vrij vaak zeggen mensen zelfs: “ja, dat klopt”. Ook op neutrale toon.
Of deze methode effectief zal zijn met betrekking tot het gedrag van fietsers, dat weten we misschien pas over 20 jaar. Voor mij helpt het wel degelijk om iets te kunnen doen in die en in vergelijkbare situaties. Ik beveel het aan.