Welkom op de website van het IHBV

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:

  • is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
  • is een stichting volledig gedragen door vrijwilligers;
  • is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
  • is landelijk actief en organiseert HB-Cafés door het hele land en in in Vlaanderen. Je vindt de HB-Cafés hier.
Bericht lezen

ACT en hoogbegaafdheid

Is ACT (Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie) effectief bij hoogbegaafden? Ana Bloemraad, registerpsycholoog NIP, die ook ACT toepast, vroeg zich een aantal een jaren geleden af of ACT een bruikbare en effectieve aanpak zou zijn voor hoogbegaafden met werkgerelateerde problematiek. Ze bedacht een opzet om een pilot te doen met hoogbegaafden die zich bij haar meldden en bij wie het traject door de werkgever betaald zou worden. De werving voor haar studie is vanuit het IHBV gedaan. Het onderzoek naar de eerste tien trajecten heeft Ana verwerkt in een artikel dat recent is gepubliceerd in het TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde). Ze beveelt de methode aan voor hoogbegaafden en meent dat een groter onderzoek hiernaar gerechtvaardigd is.  

Het artikel plaatsen we hier met toestemming van de auteur en de uitgever van TBV:

Lees hier het artikel

Bericht lezen

Hoe kunnen welzijn en duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde werkenden worden verbeterd?

Hoe kunnen welzijn en duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde werkenden verbeterd worden? A&G-psycholoog Patricia van Casteren gebruikte de ‘capability approach’ als theoretisch model. Met 16 diepte-interviews onder hoogbegaafden werden met name hun waarden in beeld gebracht.

Als deze waarden worden gesteund in het werk, dan draagt dat bij aan hun welzijn. Als die waarden op het werk niet worden gesteund, dan ontstaat bijvoorbeeld frustratie en verdriet. Met negatieve gevolgen voor de persoon én de organisatie.

De thema’s die uit de interviews zijn gedestilleerd, bieden concrete aanknopingspunten voor leidinggevenden en HR managers. De auteurs bevelen aan om ook de impact van stigmatisering nader te gaan onderzoeken.

Van Casteren, P.A.J., Meerman, J., Brouwers, E.P.M., van Dam, A. & van der Klink, J.J.L. (2021). How can wellbeing at work and sustainable employability of gifted workers be enhanced? A qualitative study from a capability approach perspective. BMC Public Health (2021) 21:392. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10413-8.pdf

Bericht lezen

Nieuw programma HB-Ondernemersdagen!

De HB-Ondernemersdagen van het IHBV beginnen steeds meer een begrip te worden. Steeds meer slimme ondernemers vinden hun weg naar de workshops en komen geregeld terug.

Natuurlijk blijven wij ook niet stilstaan en evalueren de formule regelmatig. Om nog beter aan jullie wensen te voldoen hebben we het programma iets aangepast!

Lees meer

Hoogbegaafden uit de kast 

Meer dan 300 militairen en burgerambtenaren waren 10 maart 2021 in de Week van de Hoogbegaafdheid online aanwezig bij ‘Rijk aan talent’, het eerste symposium van de rijksoverheid over hoogbegaafdheid op de werkvloer.  

Lees meer
Bericht lezen

Symposium ‘Rijk aan Talent’

Binnen het IHBV is de portefeuille HB Talent Werkt actief.

HB Talent Werkt wil het werkklimaat in Nederland voor hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten beter tot ontplooiing komen waardoor zij optimaal kunnen functioneren en dit zowel de werkgever als de hoogbegaafde volwassene ten goede komt.

‘HB Talent Werkt’ geeft, zowel online als offline, voorlichting over hoogbegaafdheid aan organisaties en hoogbegaafden binnen organisaties in Nederland (indien gevraagd buiten Nederland).

Lees meer

Bericht lezen

Column #71 Noks Nauta: Manipulatie en hoogbegaafdheid

Ik werd laatst gebeld door K. die mij vroeg om enkele contacten in de USA voor haar net in het Engels vertaalde boek. Dat mag ze toch vragen? Toch voelde ik me gemanipuleerd. Als K. mij belt, heeft ze meestal een reden. Die reden noemde ze nu pas na een half uur, waarin ze eerst vooral over zichzelf had gepraat. Toen ze me de vraag naar contacten stelde, raakte ik geïrriteerd. Ze had duidelijk het plan om eerst een praatje te maken en me dan om een gunst te vragen, die ik dan niet kon weigeren. Ik kreeg het gevoel dat ik werd bespeeld. Had K. een cursus gedaan? In het boek ‘Influence’ staan dergelijke trucs.

Lees meer
Bericht lezen

Vacature: Secretaris

Wegens privéomstandigheden van de onlangs aangestelde huidige secretaris zijn wij opnieuw op zoek naar een secretaris voor ons bestuur, die van orde en structuur houdt en zorgt voor de administratieve ondersteuning van het bestuur. 

Lees meer