Welkom op de website van het IHBV

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:

  • is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
  • is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
  • is landelijk actief en organiseert HB-Cafés in Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Utrecht, Zwolle, de regio Zuid-West en ook in Vlaanderen.
Bericht lezen

Hoogbegaafden met én ook zonder ervaring in de GGZ: korte vragenlijst invullen voor 5 oktober a.s.!

Het IHBV is bezig met het indienen van een projectidee voor een subsidie van ZonMW. In dat kader hebben we dringend behoefte aan onderbouwing met cijfers. Daarom hebben we een korte vragenlijst gemaakt voor een snelle inventarisatie onder hoogbegaafden in Nederland. Met die cijfers hopen we de noodzaak voor aandacht voor hoogbegaafdheid in de GGZ* te kunnen onderbouwen. Dan hebben we wel een grote respons nodig!! Dus graag deze oproep verder verspreiden.
Lees meer

Bericht lezen

Positieve aspecten van (arbeids)conflicten van hoogbegaafden

In het kader van een zogenaamd Leadership lab vanuit het honours college hebben vier studenten van de Rijks Universiteit Groningen in de periode van februari tot en met juni 2016 een project uitgevoerd over positieve aspecten van (arbeids)conflicten van hoogbegaafden. De gegevens waren verzameld door Ido van der Waal en Noks Nauta vanuit het IHBV. Ido van der Waal en Noks Nauta hebben de studenten ook mede begeleid.

Lees meer

Bericht lezen

Nieuwe penningmeester

Met ingang van 7 september 2016 heeft het IHBV een nieuwe penningmeester: Angeline Evers.
De afgelopen 3 jaar heeft Karel Jurgens met veel inzet en enthousiasme deze functie ingevuld. Naast de taak van penningmeester nam Karel nog een groot aantal werkzaamheden voor zijn rekening. Om gezondheidsredenen heeft Karel zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Wij bedanken Karel zeer voor al zijn inspanningen voor het IHBV en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Angeline heten wij van harte welkom. Op de bestuurspagina vind je haar introductie.

Bericht lezen

30-09-2016 HB-Café Zwolle: Hoogbegaafd en omgaan met hiërarchische werkrelaties

Op 30 september 2016 is er een HB-Café in Zwolle met als thema: Hoogbegaafdheid en omgaan met hiërarchische werkrelaties.
Mensen die hoogbegaafd zijn zitten niet altijd op de hoogste posities in een bedrijf. Dan kan het lastig zijn om met de hiërarchische verhoudingen om te gaan. Wat doe je als je betere oplossingen weet dan je baas, of als je het niet eens bent met het voorgestelde beleid? Hoe ga je als hoogbegaafde ZZP-er om met de relatie met een opdrachtgever?
Lees meer

Bericht lezen

Voor jezelf beginnen als hoogbegaafde

In het kader van een plan om een studiedag voor hoogbegaafden te gaan organiseren, en om de concrete behoeften voor zo’n dag te peilen, hebben we recent een vragenlijst online gezet. Daar hebben al snel meer dan 100 mensen op gereageerd. Er is dus zeker belangstelling. Dat geeft ons stimulans om door te gaan. We willen de vele reacties ook nader bestuderen en daar ook een inhoudelijk verslagje van maken.
Lees meer