Welkom op de website van het IHBV

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:

  • is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
  • is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
  • is landelijk actief en organiseert HB-Cafés in Alkmaar, Arnhem, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Utrecht, Zwolle, Zeeland, de regio Zuid-West en ook in Vlaanderen.
Bericht lezen

Wetenschappelijk onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen kenmerken van autisme en hoogbegaafdheid

Het IHBV wil samenwerken met het Nederlands Autisme Register (NAR) om te helpen meer inzicht te krijgen in bepaalde verschillen en overeenkomsten in kenmerken van mensen met autisme en mensen die hoogbegaafd zijn.
Het NAR is ondergebracht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en verzamelt al enkele jaren systematisch gegevens over de levensloop van mensen met een autismediagnose. Dit jaar is het NAR gestart om ook gegevens te verzamelen bij mensen zonder autisme, om zo een controlegroep op te bouwen en via analyses tot aanvullende inzichten te komen. De NAR maakt gebruik van gevalideerde vragenlijsten om autismekenmerken en bijvoorbeeld prikkelverwerking te kunnen meten. In het algemene deel wordt o.a. gevraagd naar het gemeten dan wel geschatte IQ van de respondenten. Het is daardoor bekend, dat er deelnemers met een IQ boven de 130 én een formeel gestelde autismediagnose zijn.
We roepen u bij deze van harte op om deel te nemen aan de vorming van een controlegroep van hoogbegaafden. Dus van mensen mét een gemeten of geschat IQ van boven de 130, maar zonder een eigen autismediagnose of een autismediagnose in het gezin of in de naaste familie. Mocht je hoogbegaafd zijn én een formele autismediagnose hebben, dan kun je deelnemen aan het hoofdonderzoek.
Lees meer

Bericht lezen

Oproep onderzoek naar ervaringen van hoogbegaafde volwassenen in de lagere- of basisschoolperiode.

Bram van Ballegooijen maakt deel uit van een onderzoeksteam dat werkzaam is voor Samenwerkingsverband Stromenland. Dit is de overkoepelende organisatie van alle basisscholen uit Nijmegen en omstreken.
Per 1 augustus is gestart met een pilot in opdracht van deze organisatie betreffende het opzetten van een tussenvoorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen.
Voor dit project wil men ook informatie van ervaringsdeskundigen gebruiken. Het IHBV ondersteunt dit project met het vinden van deelnemers.
Lees meer

Bericht lezen

Winnaars Sinterklaasactie 2017

Op onze social-media kanalen plaatsten wij de oproep om mee te doen aan onze ludieke sinterklaasactie, waarbij het boek ‘Hoogbegaafde Volwassenen’ gestuurd kon worden aan een BN-er, met een bijgeleverd gedicht en redengevende omschrijving waarom juist aan deze persoon.
We waren van plan om 1 boek te versturen, maar hebben uiteindelijk besloten om drie inzendingen te honoreren, omdat ze alledrie een interessant invalshoek hadden.
Lees meer

Bericht lezen

10 jaar Delphimodel Hoogbegaafdheid

Het tijdschrift Talent plaatste in november een artikel over 10 jaar Delphimodel Hoogbegaafdheid. Op 23 november 2007 presenteerde Maud van Thiel, een van de oprichters van het IHBV, het model tijdens het symposium “Hoogbegaafd. Dat zie je zo!” in Artis. Na 10 jaar maakt Talent samen met Van Thiel en diverse experts de balans op. Met toestemming van de uitgever plaatsen wij het volledige artikel hier.

Bericht lezen

Sinterklaasactie 2017

Wat fijn: De goede Sint is weer in ’t land,
En stuurt op jouw aanwijzing een pakje dwars door Nederland!
Bij welke BN-er wil jij dat het HB-boek in de brievenbus belandt?
Met de wens dat deze het direct gaat lezen als inspirant?
Dan biedt het IHBV je hierbij de helpende hand:
Schrijf aan hem/haar een gedicht met je volle verstand,
En dien dit in via de website (zie link onderkant).

Lees meer

Bericht lezen

Vacature: Secretaris

De stichting IHBV is op zoek naar een secretaris.
Als spin in het web zorgt de secretaris voor de administratieve ondersteuning van het bestuur.
Lees meer

Bericht lezen

Een nieuwe penningmeester

Per 11 november 2017 kent het stichtingsbestuur van het IHBV een uitbreiding: Bryant Heng is aangetreden als onze nieuwe penningmeester. Hij neemt het stokje over van algemeen bestuurslid Petra Heeren-Hoff, die deze functie ad interim vervulde.
Lees meer