Welkom op de website van het IHBV

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:

  • is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
  • is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
  • is landelijk actief en organiseert HB-Cafés in Alkmaar, Arnhem, Delft, Deventer, Eindhoven, Enschede, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Utrecht, Zwolle, Zeeland, de regio Zuid-West en ook in Vlaanderen.
Bericht lezen

07-09-2018 HB-Café Alkmaar: Dabrowski en Groei

Na de lezing van Truus van der Kaaij in een afgeladen vol HB-café Alkmaar in 2017 ontving het team regelmatig de vraag of zij nog een keer terug wilde komen, omdat men nog meer wilde weten. Truus was zelf gelukkig ook nog lang niet uitgesproken over de persoonlijkheidstheorie van Kazimierz Dabrowski. Daarom zijn we blij dat zij weer met ons aan de slag wil gaan op vrijdag 7 september 2018. Het gaat deze keer vooral over het groei-concept binnen deze theorie.
Lees meer

Bericht lezen

Inventarisatieronde “Hoogbegaafdheid en academische loopbanen”

Vaak wordt verondersteld dat hoogbegaafdheid bijna als vanzelf tot academisch succes zou leiden. Inmiddels weten we eigenlijk maar al te goed dat dat niet zo is. Niet iedereen met een zeer hoog IQ voltooit een academische opleiding en ook van de academisch opgeleiden ambieert lang niet iedereen een carrière in de wetenschap. Kortom, de variëteit in interesses, capaciteiten en mogelijkheden van hoogbegaafden is (uiteraard) groot!
Vanuit onze ervaring met het coachen van hoogbegaafde academische geschoolden, willen Claartje van Sijl en Esther Backbier graag een verkennend onderzoek starten naar de factoren die bij hoogbegaafden bijdragen aan academisch succes. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de persoonskenmerken, persoonlijke en professionele vaardigheden en omstandigheden die bijdragen aan een succesvolle dan wel een minder of niet-succesvolle loopbaan van hoogbegaafden in de wetenschap.
Lees meer

Bericht lezen

Oproep: Wil je zelf een onderzoek doen over hoogbegaafdheid bij volwassenen?

Het IHBV wil graag onderzoek stimuleren en faciliteren op allerlei onderwerpen die spelen bij hoogbegaafde volwassenen. Als je een interessant onderwerp zoekt voor je afstudeeronderzoek of je wilt je vaardigheden als onderzoeker op vrijwillige basis inzetten voor een onderwerp waar je zelf ook warm voor loopt, meld je dan bij de coördinator onderzoek van het IHBV, Esther Backbier. Geef in je mail (globaal) even aan wat je ideeën zijn, wat je kwalificaties en interesses zijn en op welke termijn je onderzoek wilt gaan doen.
Lees meer

Bericht lezen

Oproep: Vrijwilligers HB-Cafés

Vrijwilligers gezocht!

Het HB-Café Zwolle is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er gaan wat wijzigingen in het team plaats vinden en daardoor is er ruimte voor en vraag naar nieuwe gezichten. Heb jij interesse om je voor dit HB-Café in te zetten? Laat dan van je horen, dan brengen wij je in contact met het huidige team.
Is Zwolle voor jou te ver uit de buurt en zou je wel graag als vrijwilliger bij een van de HB-Cafés betrokken willen zijn? Neem ook dan contact op, misschien is er een ander HB-Café dat jouw hulp kan gebruiken.

Iets voor jou? Stuur dan een mail naar Daisy Sanches via [email protected].

Bericht lezen

HIQdatabase.info

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is er al aardig wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Helaas blijft dit vaak op de plank liggen en niet in de praktijk gebruikt. Als je op Internet zoekt naar informatie over hoogbegaafdheid krijg je een verscheidenheid aan ideeën, feiten en meningen voorgeschoteld, maar wat is nu echt gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek?
Lees meer