Contactformulier

Klik hier om via het contactformulier een bericht achter te laten.

Vestigingsadres

Stichting IHBV
Timorstraat 31
2612 EH DELFT
Bezoek alleen op afspraak.

Secretariaat

E-mail: [email protected]
De secretaris van het bestuur, Jacqueline Wielemaker is telefonisch bereikbaar op:  0167-500795  of: 06-52645513
(Niet voor individuele hulpvragen of administratieve zaken)

Administratie

Factuuradres:
Administratie IHBV
Timorstraat 31
2612 EH DELFT

E-mail: [email protected]
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 09221162.

Bankgegevens

IBAN = NL15 RABO 0121 2870 33
BIC = RABONL2U
t.n.v. St. Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

Donaties

Donaties zijn zeer van harte welkom op het bovenstaande bankrekeningnummer. Vermeld a.u.b. bij uw overschrijving dat het om een donatie gaat. Als U wilt dat uw donatie ten goede komt aan een specifiek IHBV-project,verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven. Uw donatie is in de meeste gevallen aftrekbaar voor de belasting.
Het IHBV is door de Belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Daarmee is het IHBV vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht. Uw hele donatie komt dus ten goede aan het doel waarvoor u deze geeft.
In het online-aangifteprogramma voor de Inkomstenbelasting kunt u het IHBV aanvinken in de (lange) lijst met ANBI’s. Het RSIN-nummer (sofinummer voor rechtspersonen) van het IHBV  is 8223 83 962.
Zie voor uitgebreidere informatie: www.anbi.nl en/of www.belastingdienst.nl.