Zoek
Sluit dit zoekvak.

De organisatie van het IHBV bestaat uit vrijwilligers die zich allemaal samen inzetten voor het verwerven en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Verschillende vrijwilligers hebben verschillende aandachtsgebieden, zoveel mogelijk passend bij talent en motivatie. 
Zo kent het IHBV een sociocratisch bestuur, dat zich zoveel mogelijk faciliterend opstelt aan de overige vrijwilligers.
Het bestuur zorgt voor de vertegenwoordiging naar samenwerkingspartners, de zakelijke en technische ondersteuning van de stichting en het vrijwilligersbeleid. 

Het bestuur wordt bijgestaan, van input voorzien en scherp gehouden door een adviescommissie. 

HB-Cafés

Het IHBV organiseert op veel plaatsen in het land HB-Cafés. HB-Cafés zijn informele bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. 

De organisatie van de HB-Cafés is in handen van tientallen enthousiaste vrijwilligers. Alles over de HB-Cafés lees je op HB-Cafe.nl

Onze missie en visie

Vragen en opmerkingen

U kunt met al uw opmerkingen en vragen natuurlijk altijd bij ons terecht via ons e-mailadres secretariaat@ihbv.nl, waarmee u het bestuur aanspreekt. U ontvangt dan binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord.

Klachten

Voor zaken die verder gaan dan een relatief eenvoudig bezwaar of in het geval u zich (ernstig) benadeeld voelt door het IHBV kunt u ook een klacht indienen bij het bestuur. Dit doet u door het contactformulier op de website in te vullen en te kiezen voor type “klacht”.  

Verantwoording

Het IHBV heeft per 1-1-2013 de ANBI-status van de belastingdienst gekregen. (RSIN 8223.83.962)

Per 1-1-2014 gelden er aangescherpte regels over welke gegevens deze Algemeen Nut Beogende Instellingen op hun website moeten publiceren. Veel van de gevraagde gegevens stonden al op onze site, op deze pagina verzamelen we de overige gegevens (en meer) :

Beloningsbeleid

Het IHBV werkt voornamelijk met vrijwilligers. Alle functies zijn onbezoldigd. Onkosten worden vergoed mits vooraf afgestemd met het bestuur en passend binnen een door of namens het bestuur goedgekeurde begroting.

Het IHBV is op dit moment (2023 -2024) bezig met een inhaalslag op de jaarverslagen.