Search
Close this search box.

Klachtenregeling

Voor zaken die verder gaan dan een relatief eenvoudig bezwaar of in het geval u zich (ernstig) benadeeld voelt door het IHBV kunt u een klacht indienen bij het bestuur.

Dit doet u door het contactformulier op de website in te vullen en te kiezen voor type “klacht”. Omschrijf in het bericht zo duidelijk en concreet mogelijk wat uw klacht inhoudt en stuur dit zo snel mogelijk na de gebeurtenis waardoor u zich benadeeld voelt of waartegen u een ernstig bezwaar heeft, bij voorkeur binnen 30 dagen. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging en binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord. Dit kan schriftelijk of mondeling (ook telefonisch) zijn.

Klachtenbemiddeling

Het bestuur streeft ernaar om vragen en opmerkingen zo goed mogelijk te beantwoorden en in het geval van een klacht samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling van uw vraag of klacht maakt u dit dan kenbaar aan het bestuur. Zij zal dan nogmaals streven naar een adequate oplossing.

Procedure klachtenbemiddelaar

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen dan is het mogelijk om een beroep te doen op een klachtenbemiddelaar die zich onafhankelijk van het IHBV opstelt. U kunt contact opnemen met de bemiddelaar via klachtenbemiddelaar@ihbv.nl De mails die daarop binnenkomen worden uitsluitend en alleen door de bemiddelaar gelezen en behandeld. Ook het bestuur van het IHBV kan als zij dit nodig vindt, de klachtenbemiddelaar vragen om te bemiddelen.

De bemiddelaar vraagt eerst naar uw visie en die van het bestuur en zal daarna tussen u beide bemiddelen om een goede oplossing tot stand te brengen.