Via deze pagina vindt u kennis over hoogbegaafde senioren die door het IHBV is verzameld.

Achtergrond

Sinds 1987 is er groeiende aandacht voor de herkenning en erkenning van hoogbegaafde kinderen en hun specifieke behoeften. De aandacht voor hoogbegaafde volwassenen kwam later, pas na 2002 op gang. Voor hoogbegaafde senioren is nog maar weinig aandacht.

De hoogbegaafde senioren van nu zijn in hun jonge jaren niet opgegroeid met kennis over hoogbegaafdheid en hebben zichzelf niet op die manier leren kennen. In het aangeven van behoeften op hoge(re) leeftijd kan ervaring in en kennis over hoogbegaafdheid hier alsnog een bijdrage aan leveren.
Zo kan ontwikkeling van een passend sociaal netwerk en psychisch welbevinden meer gericht plaatsvinden met minder kans op sociale isolatie, eventueel versterkt door mobiliteitsproblemen en zorgbehoeften.

Juist in deze levensfase is het, bijvoorbeeld na het wegvallen van betaald werk, of na verlies van een partner of andere naasten, van groot belang om te weten wat je behoeften zijn om je leven zin te geven en om langdurige en veilige verbindingen met anderen aan te gaan.

Mensen die in de zorg voor ouderen werken, kunnen er op een andere manier tegenaan lopen dat dit mensen zijn met andere behoeften die soms moeilijk aansluiten bij anderen en zich niet op hun gemak voelen.

Vragen die hoogbegaafde ouderen zichzelf vaak stellen, zijn bijvoorbeeld:
Wat zijn mijn eigen behoeften, wat geeft mijn leven zin? Zijn mijn opgebouwde netwerken nu nog beschikbaar? Hoe ga ik op zoek naar gelijkgestemden? Welke activiteiten passen bij mijn interesses? Hoe en waar kan ik langdurige en veilige verbindingen met andere aangaan? En bij opname in een zorginstelling: Waarom voel ik geen aansluiting bij andere bewoners?

Naasten en zorgverleners van deze senioren vragen zich bijvoorbeeld af:
Hoe kan ik mijn partner of ouder steunen en een zinvolle dagbesteding vinden? Hoe kom ik erachter wat voor deze persoon echt van belang is? Welke belangstelling heeft deze persoon? Waarom is deze senior zo lastig in de omgang? Waarom wil hij of zij niet met de andere bewoners koffie drinken? Waarom heeft deze persoon altijd overal commentaar op?
Met meer kennis over hoogbegaafde senioren in verschillende fases van het ouder worden en het verspreiden daarvan kan het welbevinden verbeterd worden.

Werkgroep Hoogbegaafde senioren

De Werkgroep Hoogbegaafde senioren vanuit het IHBV is opgericht in december 2018 en heeft als doelen (die aansluiten op de missie van het IHBV):

  • Het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafde senioren;
  • Het bieden van een overzicht van best practices op het gebied van hoogbegaafde senioren;
  • Het verzorgen van presentaties over hoogbegaafde senioren;
  • Het vervullen van een netwerkfunctie op dit gebied: mensen en organisaties bij elkaar brengen. Het delen van belangrijke kennis en ervaringen op deze manier.

Wie wil bijdragen aan deze doelen nodigen wij graag uit om contact met ons op te nemen via het mailadres [email protected]

De leden van de Werkgroep Hoogbegaafde senioren

Op dit moment bestaat de werkgroep uit drie leden, in alfabetische volgorde:


Gemma Geertshuis, coach en gespecialiseerd in het begeleiden van 50plussers, hoog sensitieve en hoogbegaafde mensen. Eigen praktijk in levensvraagstukken: www.blauwediamant.nl. Initiator HB-Café Utrecht.

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Noks Nauta, arts niet praktiserend en psycholoog. Zij verzamelt en verspreidt sinds 2000 kennis over hoogbegaafde volwassenen en senioren. Zij is ere-bestuurslid van het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen). Zij publiceerde verschillende artikelen over hoogbegaafde senioren en entameerde diverse projecten over deze doelgroep. Zie deze IHBV site en www.noksnauta.nl


Marieke Schuurman – van der Heyden, seniorencoach en orthopedagoog in eigen praktijk www.leef-tijd.com , voorzitter van het Landelijk Netwerk Seniorencoaches www.lns-seniorencoach.nl . Bestuurslid oudervereniging Pharos 1987 – 1991.


Marie Annick Canoy is sinds 13 september 2021 lid van de werkgroep Hoogbegaafde Senioren. Samen met Gemma Geertshuis, Marieke Schuurman en Noks Nauta denkt zij nu mee over wat het IHBV voor deze doelgroep kan doen in het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafde senioren. Marie Annick is o.a. specialist begaafdheid en heeft mede door persoonlijke ervaringen een grote affiniteit met senioren.


Monique Luyendijk is psycholoog en heeft onderzoek gedaan naar de Studiegroepen, een unieke vorm van dagbesteding voor hoogopgeleide en hoogbegaafde senioren https://ihbv.nl/studiegroepen-dagbesteding-voor-hoogintelligente-ouderen/]. Vanuit professionele en persoonlijke betrokkenheid draagt zij graag bij aan het verbeteren van het leefklimaat van hoogbegaafde senioren. Zij werkt als psycholoog in de verpleeghuiszorg en sinds oktober 2021 neemt zij deel aan de werkgroep Hoogbegaafde Senioren.

[foto volgt]

Irene van Wijk [tekst volgt]

Artikelen en berichten

Overzicht van alle artikelen en berichten op onze site over HB-senioren
Eerste twee seniorenportretten uit 2015
Tweede serie, 3 portretten uit 2018
Link naar de verkooppagina van het boek Hoogbegaafde senioren