Zoek
Sluit dit zoekvak.

Geen verband aangetoond tussen hoge intelligentie en psychische stoornissen

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat (zeer) intelligente mensen niet meer psychische stoornissen hebben dan de gemiddelde bevolking. Hoge intelligentie zou zelfs een beschermende factor zijn voor angst en PTSS, stellen de Franse onderzoekers.

De onderzoekers doken in de UK Biobank, een grootschalige biomedische database en onderzoeksbron, die diepgaande genetische en gezondheidsinformatie van een half miljoen Britse deelnemers bevat. De aanleiding voor de studie was dat bestaande studies volgens de onderzoekers vaak te maken met steekproefvertekening, geen of onvoldoende controlegroepen, of te kleine steekproefomvang. In de nieuwe studie zijn deze voorbehouden aangepakt door het verschil in de prevalentie van psychische stoornissen te onderzoeken tussen personen met een hoge en gemiddelde algemene intelligentie (g-factor) in de UK Biobank.

De onderzoekers ontdekten dat de groep met een hoge g-factor niet meer psychische stoornissen had dan de gemiddelde g-factorgroep en dat ze minder kans hadden op angststoornissen en PTSS. Personen met een hogere intelligentie hadden ook minder kans op trauma en stressfactoren, behalve misbruik op volwassen leeftijd, wat een deel van de verklaring voor de laatste bevinding kan zijn. De groep met een hoge g-factor was ook minder neurotisch en voelde zich minder sociaal geïsoleerd dan de gemiddelde g-factorgroep. Daarentegen was de groep met een lage g-factor neurotischer, voelde zich sociaal geïsoleerder en had een grotere prevalentie van trauma, stressoren en PTSS dan de gemiddelde g-factorgroep, wat erop wijst dat de prevalentie van deze fenotypes afneemt naarmate de intelligentie toeneemt. Van de weinige somatische stoornissen die werden onderzocht, ontdekten de onderzoekers dat personen met een hoge intelligentie meer bijziend waren en meer allergieën hadden, hoewel ze een lagere prevalentie van hooikoorts, rhinitis en astma hadden.

High intelligence is not associated with a greater propensity for mental health disorders

Camille Michèle Williams, Hugo Peyre, Ghislaine Labouret, Judicael Fassaya, Adoración Guzmán García, Nicolas Gauvrit, and Franck Ramus.