www.happy-stories.net
Illustratie: FS Scholten

Wat is een HB-Café?

Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten.
HB-Cafés worden georganiseerd door lokale teams van 3 à 4 vrijwilligers, in samenwerking met de administratie van het IHBV.
In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm van ca. 2,5 uur met een pauze. Na afloop is er doorgaans gelegenheid om na te praten en iets te drinken in een andere ruimte. De aanvangstijd is meestal 19:00 of 19:30 uur; dit kan verschillen per locatie. Het inhoudelijk deel van het programma stopt niet later dan 22:00 uur.
De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Cafés zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Aanmelden

Bij de meeste HB-Cafés is de entree: € 17,50 per persoon, inclusief koffie en thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Uit het entreegeld worden de zaalhuur en de inbegrepen consumpties betaald, plus (meestal vrij geringe) bijkomende kosten. Met wat er overblijft financiert het IHBV onder andere het verzamelen van kennis ten behoeve van de HB-Cafés. Korting op de entreeprijs is vanwege de krappe begroting niet mogelijk.

Aanmelden doe je via de website. Op deze pagina tref je de aanmeldingsformulieren voor de actuele HB-Cafés aan. Na het versturen van je aanmelding krijg je van het boekingssysteem automatisch een bevestigingsmail. Je kunt direct online betalen om je reservering definitief te maken. Als dat is gelukt, word je ook daarover automatisch per e-mail geïnformeerd.
Mocht direct online betalen door technische redenen niet mogelijk zijn, of door jouzelf op dat moment niet gewenst zijn, dan is het ook mogelijk om handmatig een overschrijving naar onze bankrekening te doen. De mail die de reservering bevestigt bevat alle noodzakelijke informatie daartoe. Met name het boekingsnummer is belangrijk te vermelden, dan kunnen wij je gegevens gemakkelijk terugvinden. In het uiterste geval kun je ook besluiten het entreegeld cash aan de deur te betalen, maar daar gaat niet onze voorkeur naar uit.
Helaas belanden onze bevestigingsmails nog wel eens in de spambox. We adviseren daarom om “[email protected]” toe te voegen in je adresboek.
Voor vragen over HB-Cafés kun je via dat account contact met ons opnemen: [email protected].

Vrije inloop

Kom je zonder aanmelding naar een HB-Café, dan kan niet gegarandeerd worden dat er plaats is. Dit is omdat er bij de HB-Café’s een maximum aantal deelnemers geldt i.v.m. de zaalgrootte en brandweervoorschriften. Online inschrijven is dus echt aan te bevelen.

Wachtlijst

Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier in te vullen op deze pagina. Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen alleen contact met je op wanneer er een plek beschikbaar komt.

N.B. Het gebeurt heel af en toe dat een gepland HB-Café niet doorgaat. Zo mogelijk gaat het dan op een latere datum alsnog door. Degenen die zich al hadden aangemeld, worden daarvan per e-mail op de hoogte gesteld en kunnen kiezen of ze op de nieuwe datum willen komen of het reeds betaalde entreegeld terug willen ontvangen. Als een HB-Café helemaal niet doorgaat, wordt de mogelijkheid tot aanmelden voor dat HB-Café direct van deze website verwijderd.

Afmelden

Als je onverhoopt niet kunt komen, stellen we het op prijs als je je afmeldt. Doe je dat vóór 12:00 uur op de dag van het betreffende HB-Café, dan heb je recht op teruggave van het betaalde entreegeld minus € 2,50 administratiekosten. De gereserveerde plaats kan dan nog worden ingenomen door een andere belangstellende. Bij afmelden na 12:00 uur is er geen recht op teruggave van het entreegeld. Meld je af via [email protected]. Het is handig als je daarbij ook je reserveringsnummer en – indien je al betaald had- je bankrekeningnummer vermeldt.

Voorbehoud

Het inhoudelijk programma tijdens HB-Cafés wordt als regel op vrijwillige basis verzorgd door mensen die naar het oordeel van het IHBV voldoende deskundig zijn op het betreffende onderwerp. Vaak zijn dit coaches die professioneel werken met hoogbegaafde volwassenen. Als kleine tegenprestatie staat het IHBV hen toe om op een terughoudende manier hun eigen promotiemateriaal te verspreiden tijdens en na afloop van het HB-Café dat zij verzorgen. Het IHBV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hun presentaties en eventuele adviezen.

Adres voor praktische informatie over HB-Cafés: [email protected]

Agenda

Een overzicht van de komende HB-Cafés vind je hier.