Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoogbegaafden uit de kast 

Meer dan 300 militairen en burgerambtenaren waren 10 maart 2021 in de Week van de Hoogbegaafdheid online aanwezig bij ‘Rijk aan talent’, het eerste symposium van de rijksoverheid over hoogbegaafdheid op de werkvloer.  

Bij het Rijk werken naar schatting 15.000 hoogbegaafden in alle geledingen. Het gaat om snelle en slimme denkers die complexe zaken aankunnen en autonoom, nieuwsgierig en gedreven zijn. Zij blinken vaak uit en zijn in staat tot uitzonderlijke prestaties. Toch blijkt uit recent onderzoek dat hoogbegaafden niet altijd succesvol zijn. Ze lopen op het werk tegen problemen aan als onbegrip, conflicten en isolatie. Hierdoor blijven de meeste hoogbegaafden ‘in de kast’, terwijl zij juist van grote meerwaarde kunnen zijn voor hun organisatie. 

HB Defensie is het eerste netwerk voor hoogbegaafden binnen de rijksoverheid en ook binnen de NAVO. Initiatiefnemer is luchtmachtofficier Frank van der Vorm: “Veel hoogbegaafden komen er niet voor uit. Je zegt niet zomaar van jezelf dat je zo slim bent. Toch is dit belangrijk, zowel voor de persoon als de organisatie. Ons verstand is immers ons belangrijkste wapen!” 

De initiatiefnemers tijdens het symposium Rijk aan Talent (v.l.n.r.) Frank van der Vorm, Harold Aretz en Larinda Bok. 

Harold Aretz is initiatiefnemer van HB Financiën: “Bij hoogbegaafdheid denkt men al snel aan hoge intelligentie, maar dat is het niet alleen. Hoogbegaafden hebben vaak ook een sterk gevoel voor autonomie, ze denken op de lange termijn, ruimtelijk en analytisch. Hoog sensitiviteit komt bij hoogbegaafden veel voor en ze zijn vaak sterk bevlogen in wat ze doen.” 

Portefeuillemanager Larinda Bok van de portefeuille ‘HB Talent Werkt’ van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) was medeorganisator van het symposium. Larinda: “vanuit de portefeuille ‘HB Talent Werkt’ geven wij zowel online als offline voorlichting over hoogbegaafdheid aan organisaties en hoogbegaafden binnen organisaties in Nederland. Wij willen het werkklimaat voor hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talent volledig tot ontplooiing komt, waardoor zij optimaal kunnen functioneren. Dit komt zowel de organisatie, als de hoogbegaafde werknemer ten goede.” 

Namens het IHBV spraken Noks Nauta en Patricia van Casteren.  
Noks gaat in haar presentatie in op vragen als: “Hoe kijken we naar hoogbegaafdheid? Hoe kun je als hoogbegaafde effectief leren omgaan met hoogbegaafdheid? Wat kan er gebeuren als er géén goede fit is tussen een hoogbegaafde en het werk? En wat kun je daaraan doen? 

De presentatie van Patricia van Casteren ging verder in op de hoogbegaafde in zijn of haar werkomgeving. Wat maakt werk nu eigenlijk waardevol voor hoogbegaafden en hoe halen ze voldoening uit hun werk? We bespreken de rol van de werkomgeving daarbij maar zeker ook de rol van de hoogbegaafde zelf. Patricia deelde resultaten van haar recente wetenschappelijke onderzoek naar de behoeften van hoogbegaafden op het werk. 

De verschillende netwerken hebben zich verenigd in HB Rijk. Zij brengen hoogbegaafde collega’s met elkaar in contact en werken aan erkenning van de groep als bijzonder aandachtsgebied bij het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de rijksoverheid. 

Voor meer informatie: info@HBRijk.nl of hbtalentwerkt@ihbv.nl