Zoek
Sluit dit zoekvak.

Organisatie Ontwikkelingen IHBV

In het kader van de groei die het IHBV de afgelopen jaren doorgemaakt heeft bleek een nieuwe structuur nodig om deze toekomstbestendig te laten zijn.

Er is een verkenningscommissie ingesteld die heeft onderzocht wat op dit moment de beste structuur voor het IHBV moet zijn. Graag lichten wij je via deze nieuwsbrief in over de richting die we willen inslaan. 

De verkenningscommissie bestond uit Wendy Haanschoten, Pauline Coret, Martine Post en Janine Kallenbach.

De structuur van het IHBV is dienend aan de missie van het IHBV. Deze luidt:

 • Het verbeteren van het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen, zodat hun talenten beter tot ontplooiing kunnen komen, door:
  • Het bevorderen van positieve acceptatie van hoogbegaafdheid bij hoogbegaafde volwassenen zelf en in de maatschappij;
  • Het wegnemen van vooroordelen over hoogbegaafdheid;
  • Het stimuleren van en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van hoogbegaafde volwassenen;
  • Het creëren en beschikbaar stellen van netwerken t.b.v. hoogbegaafde volwassenen.
 • Kennisvergaring over hoogbegaafde volwassen stimuleren en beschikbaar maken voor belanghebbenden, door:
  • Kennis over hoogbegaafde volwassenen te verzamelen, bewerken en verspreiden;
  • Meer wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij volwassenen te stimuleren, initiëren en financieren.

De verkenningscommissie heeft, uitgaande van de missie, onderstaand organogram ontwikkeld en voorgelegd aan het huidige bestuur.

Organogram

In dit organogram is een structuur weergegeven die:

 • de hoge werkdruk die sommige huidige functies met zich meebrengen tot een aanvaardbaar niveau terugbrengt;
 • verschillende taken en verantwoordelijkheden bij verschillende rollen borgt, zodat de organisatie minder kwetsbaar wordt;
 • mede gebaseerd is op de input die is opgehaald door Marij Koster en Eelco Vermeij;
 • gebaseerd is op constructieve feedback zowel vanuit de portefeuillemanagers als vanuit bestuur
 • een goede scheiding aanbrengt tussen bestuur/beleid en organisatie;
 • de organisatielaag altijd een aanspreekpunt geeft binnen het bestuur

Bestuurslaag
Een bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De verkenningscommissie heeft geconstateerd dat Vrijwilligersbeleid en PR&Communicatie voor het IHBV zó belangrijk zijn, dat deze binnen het bestuur belegd moeten worden.

Bestuur

Zoals al eerder gecommuniceerd nemen Rianne van de Ven en Bryant Heng per 1 januari 2021 afscheid als bestuurslid voor het IHBV.
Wendy Haanschoten zal per 1 januari de functie voorzitter van het bestuur op zich nemen. De vacature voor secretaris die daardoor ontstaat zal worden ingevuld door Martine Post. Voor de vacature penningmeester zijn we in een ver gevorderd stadium van overleg met een geïnteresseerde.

De portefeuille PR&Communicatie wordt op dit moment vervuld door Janine Kallenbach. Zij heeft zich beschikbaar gesteld om deze functie in het bestuur op zich te nemen.
De portefeuille Vrijwilligersbeleid is op dit moment vacant. Eelco Vermeij heeft deze portefeuille neergelegd; het bestuur respecteert dit besluit. Pauline Coret heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.

Organisatie

Binnen de organisatielaag is de vacature Portefeuillemanager HB-Cafés vrijgekomen.
Wij zoeken bovendien nog enthousiaste medewerkers PR&Communicatie. Het gaat hier met name om PR-campagnes rondom publicaties en evenementen en profilering op Social Media.

Faciliterend

Sharon Kuipers gaat de ICT voor kaar rekening nemen.