Zoek
Sluit dit zoekvak.

Recensie “Hoogbegaafde Senioren” door Jacqueline Wielemaker

Jacqueline Wielemaker schreef een recensie over het boek Hoogbegaafde Senioren van Noks Nauta en Ine Schouwstra.

Over onze recensies

Titel: Hoogbegaafde senioren
Auteurs:zeven verschillende auteurs, onder redactie van Noks Nauta & Ine Schouwstra
ISBN:9789463712071
Uitgeverij: Gompel & Svacina BV
Te bestellen via: https://ihbv.nl/webshop

Beschrijving van het boek

Een boek over hoogbegaafde senioren was er nog niet. Hoog tijd dat dit werd geschreven, vonden de initiatiefnemers. Want het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal hoogbegaafde ouderen. Er worden steeds meer vragen gesteld over hoe hoogbegaafdheid er bij ouderen uitziet. Over dit onderwerp is nog weinig kennis beschikbaar, wel zijn er verhalen vanuit de praktijk. Daarvan is voor dit boek gebruik van gemaakt. Doel van het boek is het delen van praktische kennis over hoogbegaafdheid bij ouderen. Het is in de 1e plaats bedoeld voor ouderen die weten/vermoeden dat ze hoogbegaafd zijn, hun naasten en mensen in de ouderenzorg.

Het boek bestaat uit 5 delen met een inleidend en theoretisch stuk over hoogbegaafdheid in het algemeen en bij HB-senioren in het bijzonder. In deel II komen een aantal praktijkvoorbeelden aan de orde, gevolgd door capita selecta in deel III waarbij ingegaan wordt op een aantal specifieke onderwerpen met tenslotte in deel IV een set praktische aanbevelingen.

Bespreking

‘Hoogbegaafde senioren’ is een zeer informatief boek waarbij uitgebreid wordt stilgestaan hoe hoogbegaafdheid er bij ouderen uitziet en de problemen waar HB-senioren specifiek tegenaan lopen. Dit wordt geïllustreerd door een aantal casussen waardoor meteen inzichtelijk wordt waar HB-senioren mee te maken kunnen krijgen. Dit is een duidelijke meerwaarde van het boek. Pluspunt van de praktische inslag is dat met de informatie en praktische tips zowel HB-senioren als hun omgeving direct aan de slag kunnen. In dat opzicht beantwoordt het boek volledig aan haar beoogde doel.

Heel waardevol is de bespreking van een aantal op ouderen toegespitste onderwerpen in het boek zoals dementie, regelingen voor het levenseinde. zorg, zin van het leven en eenzaamheid. Onderwerpen die een belangrijke rol kunnen spelen in het leven van ouderen en die bij HB-senioren vaak een andere dimensie hebben. Iets waar nog te vaak geen rekening mee wordt gehouden. Ook is er een apart hoofdstuk voor zorgprofessionals over samenwerken in de zorg. Dit boek biedt daarom uitkomst en een houvast voor HB-senioren en hun omgeving in de eerste plaats en daarnaast voor alle anderen die al of niet professioneel te maken hebben met HB-senioren.

Jacqueline Wielemaker
interim-manager, student filosofie, vrijwilliger IHBV