Zoek
Sluit dit zoekvak.

Recensie door Jacqueline Wielemaker van ‘Uitzonderlijk Talent’ (Frans Corten)

Jacqueline Wielemaker, een van onze vrijwilligers, schreef voor ons een recensie van het recent verschenen boek van Frans Corten: ‘Uitzonderlijk Talent’ Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels.

Titel: Uitzonderlijk talent
Auteur: Frans Corten
ISBN: 9789491757846
Uitgeverij: Werk en Waarde i.s.m. Big Business Publications
Te bestellen op: https://www.uitzonderlijktalent.nl/

Beschrijving van het boek
Frans Corten begeleidt al 20 jaar (volwassen) hoogbegaafden en andere uitzonderlijke talenten in hun loopbaan. Voor dit boek putte hij uit zijn eigen praktijkervaringen en die van vakgenoten. Hij maakte tevens gebruik van een groot aantal biografieën en ander schriftelijk materiaal. Het boek is bedoeld als gids voor uitzonderlijke talenten om beter hun weg te vinden in leven en werk.

Het boek gaat in op wat een uitzonderlijk talent precies inhoudt, de kenmerkende eigenschappen ervan en waarom het niet vanzelfsprekend is dat uitzonderlijk talent tot bloei komt. Het beschrijft ook de struikelblokken die deze uitzonderlijke talenten ervaren die vaak ontstaan in relatie met anderen, niet hoogbegaafden. Dit wordt geïllustreerd door cursief gedrukte stukjes met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast bevat het boek veel tips en praktische adviezen waarmee hoogbegaafden zelf direct aan de slag kunnen gaan om ervoor te zorgen dat hun uitzonderlijk talent wel tot bloei komt.
Naast meer algemene adviezen betreffende het beter omgaan met uitzonderlijk talent (of hoogbegaafdheid) gaan de laatste twee hoofdstukken specifiek over loopbaanontwikkeling en hoe uitzonderlijke talenten ook op dat gebied tot ontplooiing kunnen komen en fijn bij hen passend werk kunnen vinden of dit zelf kunnen creëren.

Ter inspiratie zijn in het laatste hoofdstuk vijf portretten van uitzonderlijke talenten toegevoegd.

Bespreking
Het is een vrolijk en positief boek, mooi vormgegeven met bijzondere, kunstzinnige illustraties. Dat maakt het uitnodigend om te lezen. Een detail, maar fijn is ook dat de noten meteen verklaard worden in de kantlijn.
Het is ook een persoonlijk boek; behalve de ervaringen van anderen vertelt de schrijver ook zijn eigen levensverhaal. Dat zorgt voor herkenning en steun. De vele praktische tips en adviezen maken dit boek goed bruikbaar voor al die vreemde vogels die behoefte hebben om zelf iets aan hun eigen situatie te veranderen óf om zich verder te verdiepen in onderwerpen in relatie met hoogbegaafdheid want het boek verwijst ook naar andere literatuur. Tenslotte en dat is belangrijk, want daar zijn er niet veel van, staan er voorbeelden in van geslaagde uitzonderlijke talenten die als rolmodel kunnen dienen.

Voor wie is dit boek van belang?
Met name voor hoogbegaafden (en anderen) die nog niet zo veel weten over dit onderwerp is dit boek interessant. Voor mensen die zich al langer verdiept hebben in hoogbegaafdheid is dit boek misschien minder interessant omdat met name in de eerste hoofdstukken zaken worden beschreven die elders al eerder aan bod zijn gekomen. Je kunt het natuurlijk ook altijd alleen voor je plezier lezen.

Jacqueline Wielemaker, teamlid HB-Café Zuid-West