Search
Close this search box.

Hoogbegaafden bij de huisarts

Voor (mogelijk) hoogbegaafden kan het lastig kan zijn om een goed gesprek met hun huisarts te hebben. Maar ook huisartsen kunnen het moeilijk vinden om met een hoogbegaafde patiënt te communiceren. In twee nieuwe leaflets, één voor hoogbegaafden en één voor huisartsen, wordt dit nader uitgelegd en schreven we aanbevelingen om het contact te verbeteren. […]

Scriptie: Hoogbegaafd en een fysieke beperking

Op verzoek van het IHBV hebben vier vierdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie een adviesnota geschreven n.a.v. de vraag wat de implicaties voor het welzijn zijn van fysieke en met name zintuiglijke beperkingen bij hoogbegaafden. En wat we daaruit kunnen leren om het welzijn te verbeteren. Ze hebben daartoe vijf diepte interviews uitgevoerd.

IHBV Leaflets

The Dutch Gifted Adults Foundation, IHBV, offers knowledge about gifted adults and seniors. One of the ways to offer this knowledge is in concise leaflets. We see these as answers on frequently asked questions. Many of our leaflets are translated into English. You can download our leaflets free of charge.

IHBV Informationsblätter

Das Institut Hochbegabung bei Erwachsenen IHBV veröffentlicht Informationsblätter betreffend häufig gestellte Fragen. Diese Informationsblätter bestehen aus kurze Texte über ein spezielles Thema und dessen Zusammenhang mit Hochbegabung. Die Informationsblätter sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich.

Hoge Intelligentie en Rapportage van Bijwerkingen van Geneesmiddelen

Recent is een onderzoek afgerond door de afdeling Medische psychologie en Psychotherapie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in samenwerking met het IHBV. In de studie is onderzocht of hoog intelligente personen mogelijk vaker negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen rapporteren wat de mogelijke onderliggende werking daarvan zou zijn. De studie bestond uit een literatuur onderzoek gecombineerd […]

High IQ medical survey

Er is weinig bekend over hoe hoogbegaafde volwassenen communiceren met medische professionals en of het hebben van een hoog IQ daarin van belang is. Om dit te verkennen hebben Rebecca Ridolfo (Mensalid in de UK) en Noks Nauta (IHBV en Mensalid in Nederland) een onderzoek verricht waarin ze hoogbegaafde volwassenen van over de hele wereld […]

Samenvatting onderzoek ‘Cross-sectional Survey about Giftedness, Expectations, Shared Decision Making and Satisfaction with Physician Consultations.’

Henriëtte Pilkes deed in het kader van haar Master Gezondheidspsychologie een onderzoek naar verwachtingen, Shared Decision Making en patiënt tevredenheid over contacten met artsen. In dat onderzoek heeft ze ook hoogbegaafden meegenomen en zo kon ze vergelijken. Er bleken enkele bevindingen uit te komen waarin hoogbegaafden inderdaad anders scoorden dan niet-hoogbegaafden. Een samenvatting van haar […]

Hoogbegaafd én een uitkering, hoe kan dat?

Een artikel geschreven door Noks Nauta en Karel Steijger voor mensen die werken in de re-integratie én voor hoogbegaafden die zelf te maken hebben met re-integratie. Klik hier om het artikel als pdf te openen.