Search
Close this search box.

Aandacht voor zeer hoogbegaafde studenten

Het Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs Hoogbegaafd-Hoger onderwijs (hb-ho.nl) heeft als doel om hoogbegaafde studenten op maat te begeleiden. Ze bieden o.a. lezingen, workshops en webinars aan en hebben een website met artikelen.

IHBV Leaflets

The Dutch Gifted Adults Foundation, IHBV, offers knowledge about gifted adults and seniors. One of the ways to offer this knowledge is in concise leaflets. We see these as answers on frequently asked questions. Many of our leaflets are translated into English. You can download our leaflets free of charge.

Studietips voor volwassen HB-ers

In september 2013 heeft een student aan de Open Universiteit voor haar masterthesis kwalitatief onderzoek verricht naar positieve en/of negatieve studie-ervaringen van HB-ers die op latere leeftijd weer zijn gaan studeren. Daarbij is onderzocht hoe HB-ers deze ervaringen interpreteren en welke oplossingen zij aandragen voor mogelijke problemen. In totaal zijn 22 HB-ers bevraagd door middel […]

Voorkeur leerstijlen hoogbegaafde volwassenen

Onderzoek onder 120 hoogbegaafde volwassenen laat zien dat deze groep een zeer sterke voorkeur heeft voor de zogenaamde ‘betekenisgerichte leerstijl’ (één van de vier leerstijlen van Vermunt). Het artikel van Noks Nauta en Rianne van de Ven bespreekt wat dit betekent voor de volwassen hoogbegaafden zelf en voor hun studiebegeleiders. Klik hier voor het artikel