Zoek
Sluit dit zoekvak.

Column #75 Noks Nauta en Larinda Bok: Zelf mijn baan vormgeven?

Een nieuwe column van Noks Nauta en Larinda Bok.

Op het symposium ‘Rijk aan Talent’ op 10 maart jl., georganiseerd door HB Talent Werkt vanuit het IHBV, samen met de Ministeries van Defensie en Financiën, waren ruim 300 mensen aanwezig. Deze vraag kwam vaak langs: “Hoe zorg ik dat mijn werk beter bij mij past?”  

Iedereen wil regelruimte, maar hoogbegaafden kunnen echt vastlopen als ze weinig regelruimte krijgen én als hun leidinggevende hun kenmerken van hoogbegaafdheid niet begrijpt. Hoogbegaafden doen hun werk goed, maar zijn ook eigenzinnig, gaan snel  een discussie aan, geven verbetervoorstellen en worden dan als lastig ervaren. Als er irritatie is ontstaan, is er geen ruimte meer om te praten over de inhoud van de taak of de manier van uitvoeren.

Inzicht in kenmerken en valkuilen van hoogbegaafdheid is vaak zeer verhelderend voor alle partijen en leidt tot een echt gesprek over hoe er méér uit deze werknemers kan komen. Geef als hoogbegaafde aan hoe jij beter tot je recht kunt komen. Ga niet in de slachtofferrol, laat concreet zien wat je kunt. Leidinggevenden: Wees concreet over doelstellingen van het werk, laat hoogbegaafde medewerkers het werk op hun eigen manier uitvoeren. Zij hebben over het algemeen geen ‘verticale ambities’. Profiteer van inzichten met betrekking tot hoogbegaafdheid!

Over ‘HB Talent Werkt

‘HB Talent Werkt’ wil het werkklimaat in Nederland voor hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten beter tot ontplooiing komen waardoor zij optimaal kunnen functioneren. 

En dit zowel de werkgever als de hoogbegaafde volwassene ten goede komt.

‘HB Talent Werkt’ deelt zowel online als offline kennis over hoogbegaafdheid voor organisaties en hoogbegaafden binnen organisaties. Neem contact op via hbtalentwerkt@ihbv.nl voor afstemming over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Noks Nauta is ere-bestuurslid van het IHBV

Larinda Bok was portefeuillemanager HB Talent Werkt bij het IHBV