Search
Close this search box.

Werkplezier van hoogbegaafden

In het kader van de Vijfde Week van de Werkstress (12 – 15 november), is dit jaar aandacht voor preventie en werkplezier. Het IHBV ondersteunt dit graag met enkele concrete tips voor hoogbegaafde werkenden en hun eventuele leidinggevenden om zo hún werkplezier te helpen vergroten.

Tips voor de hoogbegaafde werkende

  1. Ken je eigen talenten en zoek een plek waar je deze kunt inzetten.
  2. Geef concreet aan wat jij nodig hebt om je talenten zo goed mogelijk in te zetten.
  3. Geef aan hoe jij het beste begeleid kunt worden.
  4. Zoek gelijkgestemden ook op je werk.
  5. Breng eventuele verbeterideeën effectief in en leer van eventuele conflicten.

Tips voor de leidinggevende van een hoogbegaafde

  1. Herken hoogbegaafde werknemers aan hun specifieke kenmerken (en soms valkuilen). Zie daarvoor enkele leaflets van het IHBV.
  2. Bindt hoogbegaafde medewerkers, zet ze in op taken met ontplooiingsmogelijkheden.
  3. Honoreer hun behoefte aan autonomie.
  4. Vraag naar hun behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  5. Wees niet bang voor kritiek, maar leer van eventuele conflicten.

Deze tips zijn gebaseerd op o.a. de volgende onderzoeken:

Reijseger, G., Peeters, M. C. W. & Taris, T. W. (2013). Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers. Rapport Meting 1. Universiteit van Utrecht. (‘Work experiences of gifted workers’, report first measurement. Utrecht University.)  Meting 2 2014. Zie: Onderzoek werkbeleving van hoogbegaafden door Universiteit van Utrecht.

Ronner, S., Nauta, N. & Brasseur, D. Aanbevelingen op basis van het onderzoek ‘Wat zijn goede leidinggevenden volgens hoogbegaafde werknemers?’ 14 februari 2012.

Op deze website vindt u diverse leaflets over hoogbegaafden op het werk.

U vindt daar ook het boek: Nauta, N. & Van de Ven, R.  (red.) (2017). Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in. Delft/ Utrecht: IHBV/ Big Business Publishers.