Search
Close this search box.

Hoogbegaafden met klachten van chronische vermoeidheid

Siham Jaafar en Dimitra Nikolea hebben in het kader van hun afstuderen aan de Hanze Hogeschool (verpleegkunde) op verzoek van het IHBV een verkennend onderzoek verricht onder tien hoogbegaafden met klachten van chronische vermoeidheid. We geven een korte samenvatting.

Reactie op ‘Hyperhoogbegaafden, een aparte begaafdheidsgroep?’

Mirja Post en Noks Nauta schreven een reactie op het artikel ‘Hyperhoogbegaafden, een aparte begaafdheidsgroep?’ van Ten Cate en Mathijssen in het eerste nummer van 2024 van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek. Hun reactie is gepubliceerd in het tweede nummer van 2024.

Aandacht voor zeer hoogbegaafde studenten

Het Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs Hoogbegaafd-Hoger onderwijs (hb-ho.nl) heeft als doel om hoogbegaafde studenten op maat te begeleiden. Ze bieden o.a. lezingen, workshops en webinars aan en hebben een website met artikelen.

Lichaamsgerichte (psycho)therapie bij hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafden die hulp zoeken bij psychische problemen kunnen baat hebben bij lichaamsgerichte therapie. In dit artikel wordt toegelicht wat ‘lichaamsgerichte (psycho)therapie’ is en waarom dat juist bij hoogbegaafden effectief kan zijn. Tevens wordt aangegeven wat zo’n therapie op hoofdlijnen inhoudt. Wij richten ons in dit artikel op zowel lichaamsgerichte therapie in de basis GGZ als […]

Hoogbegaafdheid kan carrière juist in de weg zitten

Interview met onderzoeker Patricia van Casteren van het IHBV in Intermediair. Wie denkt dat een hoog IQ garant staat voor een flitsende loopbaan, heeft het mis. Want hoewel veel hoogbegaafden op de werkvloer prima functioneren, liggen door hun hoge IQ ook conflictsituaties, bore-outs en burn-outs op de loer.

Scriptie: Hoogbegaafd en een fysieke beperking

Op verzoek van het IHBV hebben vier vierdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie een adviesnota geschreven n.a.v. de vraag wat de implicaties voor het welzijn zijn van fysieke en met name zintuiglijke beperkingen bij hoogbegaafden. En wat we daaruit kunnen leren om het welzijn te verbeteren. Ze hebben daartoe vijf diepte interviews uitgevoerd.

ACT en hoogbegaafdheid

Is ACT (Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie) effectief bij hoogbegaafden? Ana Bloemraad, registerpsycholoog NIP, die ook ACT toepast, vroeg zich een aantal een jaren geleden af of ACT een bruikbare en effectieve aanpak zou zijn voor hoogbegaafden met werkgerelateerde problematiek.

Delphi Study Maggie Brown gepubliceerd

Op 30 april 2020 verscheen het artikel van Maggie Brown “Research With Gifted Adults: What International Experts Think Needs to Happen to Move the Field Forward” in Roeper Review (Volume 42, 2020 – Issue 2). De Canadese, maar in Nieuw-Zeeland woonachtige psychotherapeut Maggie Brown is al jarenlang vriendin van het IHBV. In 2017 verzorgde zij […]