Rapport tweede meting ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

De afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht heeft in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een onderzoek naar werkbeleving van hoogbegaafde werkers. Daar is door een grote groep hoogbegaafden aan meegewerkt, waardoor er uniek materiaal beschikbaar is gekomen. In 2013 is een tweede meting uitgevoerd. Er werden deels dezelfde vragen gesteld om een eventuele trend zichtbaar te maken, deels zijn nieuwe vragen gesteld om nader te verdiepen. Ook nu werd er weer door veel hoogbegaafden gereageerd.

De belangrijkste bevindingen van de tweede meting zijn, dat hoogbegaafden, ongeacht hun dienstverband, nog steeds een redelijke fit te ervaren met de organisatie waarvoor ze werken. Hoogbegaafde werkers in de tweede meting lijken wel een stuk minder tevreden met de balans tussen werk en privéleven, maar er moet voorzichtig worden omgegaan met deze gegevens omdat het niet allemaal dezelfde respondenten zijn.

Een punt van zorg is ook nu weer dat veel hoogbegaafden in loondienst minder bevlogen zijn dan degenen die zelfstandig werken en minder bevlogen dan de gemiddelde Nederlandse werknemer. Veel hoogbegaafden in loondienst lijken ook uitgekeken op hun werk. Daarmee is dit een aandachtspunt voor werkgevers van deze mensen en natuurlijk ook voor de hoogbegaafden zelf.

De betrokken onderzoekers van Universiteit Utrecht zijn:
Gaby Reijseger, Maria C. W. Peeters, Toon W. Taris

Linksnaar de rapporten:
Rapport van de tweede meting
Rapport van de eerste meting