Search
Close this search box.

Verslag Symposium Werkbeleving Hoogbegaafde Werkers 27-06-2014

Op vrijdag 27 juni jl vond in Utrecht onder deze titel een belangwekkend symposium plaats, georganiseerd vanuit een samenwerking van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, de Universiteit Utrecht afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie, organisatieadviesbureau Koos van der Spek en het IHBV. Centraal stond de presentatie door onderzoeker en promovenda Gaby Reijseger. In het kader van haar onderzoek naar werkbeleving heeft zij in 2012 en in 2013 twee metingen gedaan onder vrij grote groepen hoogbegaafde werkenden. Tijdens dit symposium presenteerde zij de resultaten.

Het symposium werd geopend door mw Esther de Kleuver, directeur Gezond en Veilig Werken bij het Ministerie van Sociale Zaken. Zij benadrukte dat het Ministerie ‘duurzame inzetbaarheid’ zo belangrijk vindt en dat voor werknemers maatwerk moet worden geleverd om hen duurzaam inzetbaar te houden. Noks Nauta vertelde de ruim 100 aanwezigen in het kort wat hoogbegaafdheid is en hoe je het kunt herkennen. Toon Taris, hoogleraar aan de UU, zette uiteen wat de aanleiding voor het onderzoek was. Een indrukwekkend onderdeel van het symposium was het verhaal van Kim Bisschop, die vertelde hoe hoogbegaafdheid in alle fasen van haar leven een rol heeft gespeeld en hoeveel ze heeft gehad aan coaching, met name in relatie tot (keuzes in) haar werk. De combinatie van haar kwetsbaarheid en haar kracht maakte dat dit voor veel deelnemers een hoogtepunt was. Ellen Koning, Talent Development Manager van de Rabobank gaf een interessant verhaal vanuit de blik van een werkgever. Het symposium werd afgesloten met een forum waarin naast de genoemde sprekers plaats was ingeruimd voor Sieuwke Ronner, adviseur en coach arbeid en gezondheid, en René van Altena, bedrijfsarts. Onder leiding van universitair hoofddocent Maria Peeters beantwoordde dit forum vragen uit de zaal.

De opbrengt van een dag als deze behelst meer dan de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek alleen, hoe waarde vol die ook zijn om te onderbouwen wat velen wellicht al vermoedden. Er zijn talloze nieuwe netwerkcontacten gelegd en vele bezoekers gingen geïnspireerd naar huis, vol nieuwe moed om hun inzet voor hoogbegaafde mensen te continueren.

Voor een indruk van wat er zoal werd besproken, verwijzen we naar de presentaties die via de links hieronder zijn te openen.

De aanwezigen kunnen de deelnemerslijst opvragen via administratie@ihbv.nl

De presentaties:

01-Symposium 27 juni 2014-Koos
02-Symposium 27 juni 2014-Esther
03-Symposium 27 juni 2014-Noks
04-Symposium 27 juni 2014-Toon
05-Symposium 27 juni 2014-Gaby
06-Symposium 27 juni 2014-Kim
07-Symposium 27 juni 2014-Ellen