Bericht lezen

Nieuw Leaflet: ‘Uitzonderlijke en exceptionele hoogbegaafdheid’

Het IHBV heeft een nieuw leaflet ontwikkeld: ‘Uitzonderlijke en exceptionele hoogbegaafdheid’ bij volwassenen. Over deze (sub)groep van hoogbegaafden is heel weinig informatie te vinden. We vonden het belangrijk om de beschikbare informatie, samen met ervaringen uit de doelgroep, in een korte tekst met aanbevelingen weer te geven. Het leaflet is hier te vinden.

Bericht lezen

Ons boek op De Leesclub van Alles

De Leesclub van Alles publiceert dagelijks nieuwe recensies over boeken met uiteenlopende onderwerpen. Ze schrijven over zowel fictie als non-fictie, onderverdeeld in 7 hoofdgenres: Science & Techniek, Mens & Maatschappij, Geschiedenis & Archeologie, Kunst & Cultuur, Literatuur, Filosofie & Religie, en Sport, Spel & (ont)Spanning. Op hun site staat nu een ingekorte versie van het eerste hoofdstuk van ons boek: …

Bericht lezen

Bestuurswijzigingen IHBV

Per 1 juli 2017 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Nadat eerder dit jaar Jacqueline Wielemaker als bestuurslid gestopt was, gaf penningmeester Angeline Evers recent aan haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Daarnaast was reeds sprake van een vacature voor een nieuwe functie vrijwilligersbeleid binnen het bestuur. Reden voor Noks Nauta en Rianne van de Ven om …

Bericht lezen

Symposium: Verslag

Journaliste Natascha Kayser schreef het volgende verslag van het IHBV symposium “15 jaar Hoogbegaafden aan het Werk” dat op zaterdag 11 maart 2017 – de eerste dag van de Week van de Hoogbegaafdheid – plaatsvond.

Bericht lezen

Oproep onderzoek HB en Innovatie

Nick Grooff is bezig met zijn afstudeerscriptie voor de masteropleiding management aan de open universiteit. Hiervoor zoekt hij mensen voor een interview van maximaal 1,5 uur. Het onderwerp waarnaar hij onderzoek doet is het innovatieve werkgedrag van hoogbegaafden. Zijn begeleider is Noks Nauta. Voldoende respondenten hebben met Nick contact opgenomen. Dank voor de medewerking, reageren is niet meer nodig.

Bericht lezen

Aandacht naar aanleiding van de publicatie van het Rapport werkloze hoogbegaafden: Heel slim en toch zonder werk? Hoe kan dat?’

Op 4 januari publiceerden wij het rapport van het onderzoek dat we in 2014 gestart zijn onder hoogbegaafde volwassenen die ongewenst zonder werk zitten (zie onze eerdere aankondiging van 4 januari). Professioneel onderzoeker Bruno Emans heeft heel veel tijd en energie gestoken in het onderzoek, dat geheel op vrijwillige basis uitgevoerd is met medewerking van Erik Visscher en Noks Nauta. …

Bericht lezen

Heel slim en toch zonder werk? Hoe kan dat? Onderzoek van IHBV geeft inzichten en handvatten.

Hoogbegaafden kunnen in aanleg fantastische arbeidskrachten zijn. Ze zijn breed inzetbaar en ze kunnen snel werken, moeilijke problemen aanpakken en met creatieve oplossingen komen. Een aantal van hen lukt het echter niet om hun talenten om te zetten in betaald werk. We weten niet om hoeveel mensen het gaat maar naar schatting moeten dat er wel een paar duizend zijn. …

Bericht lezen

Vooraankondiging IHBV Symposium zaterdag 11 maart 2017 in Amsterdam

In 2002 verscheen het eerste artikel over hoogbegaafdheid bij volwassenen in Nederland: “Hoogbegaafden aan het werk”, geschreven door Noks Nauta en Frans Corten (*). Dit artikel maakte veel los, zeker ook bij hoogbegaafden zelf. We kunnen terugblikkend deze publicatie zien als startdatum voor het gericht verzamelen van kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Bericht lezen

Bestuurslid Vrijwilligers

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) groeit. En hoe! En daarom zoekt het bestuur uitbreiding met een bestuurslid voor de portefeuille Vrijwilligers.