Choochem symposium verplaatst naar maart 2015

Choochem, de landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen, had aangekondigd  in november 2014 een symposium te willen organiseren over hoogbegaafden met psychische/ psychiatrische problematiek en hun ervaringen met hulpverleners. Het IHBV vindt dit een belangrijk thema en is ook bij dit symposium betrokken.

Als voorbereiding op het symposium heeft Choochem een aantal vragen opgesteld, waarmee ervaringen en meningen worden verkend. Het betreft geen wetenschappelijk onderzoek, maar een eerste indruk van wat er leeft. De reacties zijn zo overweldigend groot in aantal, dat besloten is dit goed uit te willen werken en daarmee het symposium te verplaatsen naar maart 2015.

De vragenlijst die vanaf 1 september hier te vinden is http://www.choochem.nl/onderzoek-hulpverlening/ zal enkele weken langer beschikbaar blijven, dan de in eerste instantie aangekondigde 2 weken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij [email protected]

Rapport tweede meting ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

De afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht heeft in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een onderzoek naar werkbeleving van hoogbegaafde werkers. Daar is door een grote groep hoogbegaafden aan meegewerkt, waardoor er uniek materiaal beschikbaar is gekomen. In 2013 is een tweede meting uitgevoerd. Er werden deels dezelfde vragen gesteld om een eventuele trend zichtbaar te maken, deels zijn nieuwe vragen gesteld om nader te verdiepen. Ook nu werd er weer door veel hoogbegaafden gereageerd.Lees meer

Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’

Uit verwondering over het feit dat er in het onderwijs tegenwoordig weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor hoogbegaafde kinderen, maar er nauwelijks bij lijkt te worden stilgestaan, dat hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde volwassenen worden, onderzocht Irmgard Ballast welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde volwassenen. Zij schreef daarover haar scriptie voor de opleiding ‘ECHA-specialist in gifted education’ aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. In het najaar van 2013 hield zij open interviews met zes experts, die zich als psycholoog, bedrijfsarts, mediator of (loopbaan)coach bezig houden met (problemen van) hoogbegaafde volwassenen. Lees meer

Hoogbegaafden in uitkeringen

Wij vinden dat de huidige re-integratie activiteiten voor een aantal hoogbegaafden niet effectief zijn. Samen met id-plein werken we daarom aan een project op dit gebied (zie ook deze statusupdate). In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan en hebben we gevraagd of hoogbegaafden met een uitkering en/of zonder werk zich wilden melden met soort uitkering en postcode. Hier reageerden inmiddels ruim 260 mensen op. Een deel van de mensen met een uitkering van het UWV heeft al een persoonlijk bericht gehad en kon zich, wanneer ze dat wilden, melden bij id-Plein. Omdat we over deze groep nog zo weinig weten, is een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld.

Lees meer

2014 SENG Conferentie – verslag van het bezoek

De 32e jaarlijkse conferentie van SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), www.sengifted.org, vond in van 17 t/m 20 juli 2014 plaats in San Jose, Californië en had als titel ‘Growing Gifted Globally’. SENG is opgericht door James Webb en deze was ook nu weer aanwezig als spreker. De deelnemers aan deze conferenties zijn zowel professionals (zoals psychologen, counselors, psychotherapeuten, coaches, onderwijsontwikkelaars, leerkrachten) als ouders van HB kinderen. Ido van der Waal* (Altena advies, Den Haag) en Noks Nauta (IHBV) bezochten deze conferentie en doen in dit artikel verslag.

Lees meer