Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie,
die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren.

2014 SENG Conferentie – verslag van het bezoek

De 32e jaarlijkse conferentie van SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), www.sengifted.org, vond in van 17 t/m 20 juli 2014 plaats in San Jose, Californië en had als titel ‘Growing Gifted Globally’. SENG is opgericht door James Webb en deze was ook nu weer aanwezig als spreker. De deelnemers aan deze conferenties zijn zowel professionals (zoals psychologen, counselors, psychotherapeuten, coaches, onderwijsontwikkelaars, leerkrachten) als ouders van HB kinderen. Ido van der Waal* (Altena advies, Den Haag) en Noks Nauta (IHBV) bezochten deze conferentie en doen in dit artikel verslag.

Lees verder

Noks Nauta ontvangt SENG Leadership Award tijdens SENG conferentie 2014

De Amerikaanse stichting SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) heeft tijdens haar jaarlijkse congres, dit jaar in San José – California, een Leadership Award uitgereikt aan Dr. Noks Nauta.
Mevrouw Nauta, mede-oprichtster en bestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) ontvangt deze prijs vanwege “outstanding leadership in promoting the social and emotional needs of the gifted”.
Een prachtige erkenning voor haar jarenlange werk en inspanning op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen waarin internationaal samenwerken altijd hoog in het vaandel staat.
Lees verder

HB-Café op vrijdag of…. ?

Tot nu toe heeft het IHBV de HB-Café’s altijd op vrijdag georganiseerd (m.u.v. de eerste bijeenkomst in Eindhoven, deze vond plaats op een donderdagavond). Zowel vanuit de bezoekers als vanuit de organiserende teams is de suggestie gekomen om ook HB-Café’s op andere avonden te organiseren.

Graag leggen we dit aan jullie voor:

Een IHBV-Café mag van mij ook op een andere dag dan op vrijdag gehouden worden.

Verslag Symposium Werkbeleving Hoogbegaafde Werkers 27-06-2014

Op vrijdag 27 juni jl vond in Utrecht onder deze titel een belangwekkend symposium plaats, georganiseerd vanuit een samenwerking van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, de Universiteit Utrecht afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie, organisatieadviesbureau Koos van der Spek en het IHBV. Centraal stond de presentatie door onderzoeker en promovenda Gaby Reijseger. In het kader van haar onderzoek naar werkbeleving heeft zij in 2012 en in 2013 twee metingen gedaan onder vrij grote groepen hoogbegaafde werkenden. Tijdens dit symposium presenteerde zij de resultaten.
Lees verder

26-09-2014 HB-Café Zwolle “Hoogbegaafdheid en communicatie”

Waarom is communiceren soms zo lastig, juist als je hoogbegaafd bent? Welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? En wat helpt om je communicatie met anderen te verbeteren?
We onderzoeken aan de hand van een nieuw model waarom communiceren met niet-hoogbegaafden niet altijd soepel verloopt, en wat je hieraan zou kunnen doen.
Lees verder

HB-Café Delft

Het team in Delft is bezig met de voorbereidingen voor 2 nieuwe HB-Café’s.
Reserveer alvast 10 oktober en 21 november!
Thema voor 10 oktober is waarschijnlijk HB en ADHD, maar dit staat nog niet vast.

In september volgt meer informatie.