Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:
– is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
– is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
– is landelijk actief en organiseert HB-Café’s in Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Utrecht en Zwolle.

Weer twee nieuwe leaflets gepubliceerd

leafletEen van de speerpunten van het IHBV is kennisverspreiding. Dit doen we onder ander door leaflets te maken in samenwerking met professionals. Vandaag zijn weer twee nieuwe leaflets gepubliceerd:

“Volwassen hoogbegaafde cliënten in de GGZ. Waarom is het nodig om bij de intake alert te zijn op hoogbegaafdheid?”
Hoewel hoogbegaafdheid geen DSM classificatie is, melden veel hoogbegaafde volwassenen
zich bij de GGZ met psychische klachten die verband houden met hun hoogbegaafdheid. In de opleidingen voor professionals in de GGZ is vaak nog weinig aandacht voor deze problematiek. Daardoor wordt hoogbegaafdheid soms over het hoofd gezien en worden kenmerkende ge-dragingen van hoogbegaafde cliënten soms verkeerd uitgelegd. Dit kan leiden tot onjuiste of onvolledige diagnoses, wederzijds onbegrip, frustraties bij cliënten zowel als hulpverleners, en voortijdig afbreken van het contact.

“Hoogbegaafde werknemers duurzaam inzetten. Meer voldoening en betere prestaties met inzichten uit de positieve psychologie.”
Hoogbegaafden hebben veel eigenschappen die hen tot waardevolle werknemers kunnen maken voor een bedrijf of instelling. Hoe kan een werkgever de natuurlijke gedrevenheid van een hoogbegaafde werknemer effectief en duurzaam inzetten? In de positieve psychologie zijn veel aanknopingspunten en aanbevelingen te vinden.

Je vindt deze en de andere leaflets van het IHBV op deze pagina.

Steeds meer onderzoek vanuit het IHBV!

onderzoekVanuit het IHBV zijn we steeds op zoek naar mensen die onderzoek willen doen met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen. Helaas hebben we geen financiële middelen daarvoor. Daarom zijn we heel blij met bijvoorbeeld studenten en met onderzoekers die vrijwillig voor ons werken. Om onderzoek vanuit het IHBV te doen, stellen we wel eisen aan de kwaliteit en gaan daarover in overleg. We begeleiden en ondersteunen die mensen dan zoveel mogelijk. Ook helpen we met het zoeken naar literatuur en leggen we contacten voor hen met andere onderzoekers op hun terrein. We verspreiden oproepen voor medewerking aan dat betreffende onderzoek vanuit het IHBV, o.a. via de nieuwsbrief en op de website. Soms ook via LinkedIn groepen. Ook zorgen we ervoor dat de uitkomsten bekend gemaakt worden. Zowel onder hoogbegaafden als onder professionals, bijvoorbeeld via artikelen in tijdschriften.
Lees verder

04-09-2015 HB-Café Haarlem: “Uitstelgedrag van hoogbegaafden”

Haarlem

Hoe komt het dat ik het schrijven van mijn scriptie steeds weer uitstel?
Wat maakt dat ik mijn huis niet opruim?
Waarom ga ik niet … ?

Terwijl ik dit toch allemaal wel belangrijk vind….

Uitstelgedrag komt bij veel mensen voor. Hoogbegaafden vertellen dat ze bijvoorbeeld faalangst hebben of erg perfectionistisch zijn en daardoor blokkeren.
Maar hoe kom je nu wél in beweging voor iets dat je wel graag wilt?
 

Lees verder

11-09-2015 HB-Café Eindhoven: “Hoe zet ik mijn hoogbegaafdheid positief in”

nieuw-logo-eindhovenHoogbegaafden kunnen fantastische werknemers zijn. Met hun scherpe observatie, analytische gaven, snelheid van denken, hoge energie etc, kunnen ze veel presteren. Waarom komt dat er dan niet altijd uit en zien we bijvoorbeeld verveling, communicatieproblemen, conflicten? Hoe laat je op je werk de positieve kanten van je hoogbegaafdheid (meer) zien, ervaar je zelf meer voldoening van je werk en hoe kun je je hoogbegaafdheid het beste inzetten bij het vinden van werk?

Lees verder