Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen:
– is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren;
– is opgericht op 23 april 2010 en is per 1 januari 2013 erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI);
– is landelijk actief en organiseert HB-Café’s in Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Utrecht en Zwolle.

Oproep voor artikelen voor Amerikaans tijdschrift Advanced Development

ADJAdvanced Development is een tijdschrift over hoogbegaafdheid bij volwassenen, uitgegeven door The Institute for the Study of Advanced Development, Inc. De artikelen zijn ‘peer-reviewd’ en het tijdschrift wordt digitaal verspreid.
Linda Silverman van het Gifted Devlopment Center vroeg ons om hun ‘call for manuscripts’ voor editie 16 ook in Nederland te verspreiden. En dat doen we graag, hierbij. Klik HIER voor de oproep en de eisen waar artikelen aan moeten voldoen om voor publicatie in aanmerking te komen.

Onderzoek naar het vóórkomen van ergerlijke werksituaties onder hoogbegaafden (in dienst of als vrijwilliger)

ergerlijkIn het kader van de ontwikkeling van een praktisch hulpmiddel voor hoogbegaafden op het werk (mensen in loondienst én vrijwilligers), verzamelen we de ervaringen van hoogbegaafden met betrekking tot ergerlijke werksituaties. Uit eerder inventariserend onderzoek hebben we 77 ergerlijke werksituaties kunnen destilleren. In het nu voorliggende vragenlijstonderzoek willen we nagaan hoeveel last jij van zo’n werksituatie hebt of had én hoe vaak die ergerlijke werksituatie voorkwam in het afgelopen jaar.

Erik Visscher voert dit onderzoek uit onder de vlag van het IHBV. De resultaten zullen we ook terugkoppelen vanuit het IHBV.

Je doet ons (en misschien jezelf ook) een groot plezier met het beantwoorden ervan. Het invullen kost je waarschijnlijk maximaal tussen de 15 en 20 minuten tijd.

HIER kun je deelnemen:

Dank alvast voor de genomen moeite!

09-10-2015 HB-Café Groningen: Persoonlijkheidsontwikkeling – Dabrowski

groningenOp 9 oktober 2015 is het vierde HB-Café in Groningen in de bovenzaal van “Het land van Kokanje”.
Thema: Persoonlijkheidsontwikkeling van HB-er’s, de visie van Dabrowski
Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dąbrowski. Binnen het onderzoek naar hoogbegaafdheid krijgt deze theorie over persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer bekendheid. Dąbrowski schetst een persoonlijkheidsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden neergezet.
Lees verder

23-10-2015 HB-Café Arnhem ‘Hoogbegaafdheid als kwetsbaarheid’

arnhemlogo
Op vrijdagavond 23 oktober a.s. is er weer een HB-Café in Arnhem met als thema: ‘Hoogbegaafdheid als kwetsbaarheid’, in de vorm van een workshop.
Hoogbegaafdheid is geen ziekte. En hoogbegaafdheid is dus ook geen ‘diagnose’ (in de psychiatrische zin van het woord). Hoogbegaafdheid is echter ook geen vanzelfsprekende garantie voor een gelukkig en zinvol bestaan.Hoogbegaafdheid is een kans, maar ook een kwetsbaarheid. Door de aard van wat hoogbegaafdheid is, ben je kwetsbaarder voor verstoring van balans, voor een heftiger uit de rails lopen als er eenmaal onbalans is. Alleen al het anders zijn dan de middenmoot maakt je kwetsbaar. Vervolgens brengen de verschillende elementen die tezamen hoogbegaafdheid vormen op hun beurt hun eigen kwetsbaarheden met zich mee.
Lees verder

30-10-2015 HB-Café Delft: Hoogbegaafdheid en dan?

delft stadslogoVaak komen mensen er pas op volwassen leeftijd achter dat ze (mogelijk) hoogbegaafd zijn. Er gaat dan een heel nieuwe en misschien zelfs wel verwarrende wereld open. Op deze avond geven we een inleiding in de huidige kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Ook zal er veel aandacht zijn voor ervaringen van de aanwezigen. Enkele vragen die aan bod zullen komen: Welke gevoelens ervaar je of heb je ervaren toen je ontdekte dat je (mogelijk) hoogbegaafd bent? Ervaar je een kloof in de omgang met anderen? Hoe ga je positief om met je hoogbegaafdheid? Lees verder

Verslag SENG conferentie 2015

logo-sengVan 23 t/m 26 juli 2015 bezochten Rianne van de Ven en Noks Nauta de jaarlijkse SENG conferentie, die dit keer in Denver werd gehouden. SENG, Supporting Emotional Needs of the Gifted (www.sengifted.org), is een Amerikaanse non-profitorganisatie, die zich nu al 32 jaar bezighoudt met hoogbegaafdheid, eerst vooral met kinderen en de laatste jaren steeds meer met volwassenen en ouderen. Noks is dit jaar voor de derde keer gegaan en heeft inmiddels heel wat contacten opgebouwd. Rianne was voor het eerst en was getroffen door de open en warme sfeer.
Lees verder

25-09-2015 HB-Café Utrecht: Kerntalenten en perfectionisme * VOLGEBOEKT *

UTRECHT-logoDIT HB-CAFÉ IS VOLGEBOEKT. Op 20 november komen Frans Corten en Ali Hekman naar Arnhem. Inschrijven voor dat HB-Café kan vanaf medio oktober.
Hoogbegaafden krijgen nogal eens te horen dat ze perfectionistisch zijn. Wat betekent dat? Is er sprake van een obsessie? Komt het voort uit angst? Of is het liefde voor details en daar graag mee bezig zijn? De KernTalenten van Danielle Krekels van CoreTalents uit Tienen (B) werpen hier een nieuw licht op. Lees verder