Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie,
die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren.

Oproep: Deelnemers voor onderzoek naar innovatiekracht van hoogbegaafden

Hoogbegaafden hebben op basis van hun kenmerken in potentie een uitzonderlijk hoog innovatievermogen. Het is in het belang van bedrijven én van de hoogbegaafden zelf dat deze kwaliteit optimaal wordt benut. Tot nu toe is er helaas weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogbegaafden in relatie tot hun werk en hoe zij dat innovatieve vermogen in hun werk inzetten. Daar wil Sjoerd Klabbers met zijn masterthese verandering in brengen.
Lees verder

05-06-2015 HB-Café Arnhem: Hoogbegaafdheid positief inzetten op je werk

arnhemlogoHoogbegaafden kunnen fantastische werknemers zijn. Met hun scherpe observatie, analytische gaven, snelheid van denken, hoge energie etc., kunnen ze veel presteren. Waarom komt dat er dan niet altijd uit en zien we bijvoorbeeld verveling, communicatieproblemen, conflicten? Hoe laat je op je werk de positieve kanten van je hoogbegaafdheid meer zien, en ervaar je zelf meer voldoening van je werk? Gastspreker op deze avond is mw. dr. Noks Nauta, bedrijfsarts en A&O-psycholoog, die zich sinds 2000 inzet voor hoogbegaafde volwassenen.
Lees verder

HB-Wiki, een Kenniswiki Hoogbegaafdheid

HBWLOGO3Het IHBV werkt samen met de Stichting WEBB aan het realiseren van ​een actuele, vrij toegankelijke en gemakkelijk doorzoekbare kennisbank over Hoogbegaafdheid in de vorm van een ‘wiki’. ​Het doel hiervan is het verbeteren van de informatie over hoogbegaafdheid en het bevorderen van de eenduidigheid in het gebruik van alle aan hoogbegaafdheid gerelateerde begrippen.

Lees verder