Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie,
die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren.

HB-Café Utrecht

Het laatste HB-Café in Utrecht vond plaats op 12 september 2014. Het verslag daarvan vind je hier. De datum van de volgende keer is nu nog niet bekend. Houdt de site in de gaten!

HB-Café Arnhem

Team Arnhem/Nijmegen is bezig met de organisatie van een nieuwe HB-Café in Arnhem (Locatie: De Coehoorn).

Datum: 10 oktober 2014. Meer info volgt spoedig.

 

Choochem symposium verplaatst naar maart 2015

Choochem, de landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen, had aangekondigd  in november 2014 een symposium te willen organiseren over hoogbegaafden met psychische/ psychiatrische problematiek en hun ervaringen met hulpverleners. Het IHBV vindt dit een belangrijk thema en is ook bij dit symposium betrokken.

Als voorbereiding op het symposium heeft Choochem een aantal vragen opgesteld, waarmee ervaringen en meningen worden verkend. Het betreft geen wetenschappelijk onderzoek, maar een eerste indruk van wat er leeft. De reacties zijn zo overweldigend groot in aantal, dat besloten is dit goed uit te willen werken en daarmee het symposium te verplaatsen naar maart 2015.

De vragenlijst die vanaf 1 september hier te vinden is http://www.choochem.nl/onderzoek-hulpverlening/ zal enkele weken langer beschikbaar blijven, dan de in eerste instantie aangekondigde 2 weken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij [email protected]

10-10-2014 HB-Café Delft “Hoogbegaafdheid en/of ADHD; Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?”

Hoogbegaafdheid en ADHD lijken soms op elkaar. Zowel hoogbegaafden als mensen met ADHD geven vaak aan dat hun hoofd overstroomt van de vele gedachten, dat ze zeer prikkelgevoelig zijn en soms ook dat ze moeite hebben om zich op de dagelijkse bezigheden te concentreren.
Maar wat is het verschil tussen ADHD en hoogbegaafdheid, hoe functioneren de hersenen en wat heb je in beide gevallen nodig om goed te functioneren? Lees verder

Rapport tweede meting ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

De afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht heeft in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een onderzoek naar werkbeleving van hoogbegaafde werkers. Daar is door een grote groep hoogbegaafden aan meegewerkt, waardoor er uniek materiaal beschikbaar is gekomen. In 2013 is een tweede meting uitgevoerd. Er werden deels dezelfde vragen gesteld om een eventuele trend zichtbaar te maken, deels zijn nieuwe vragen gesteld om nader te verdiepen. Ook nu werd er weer door veel hoogbegaafden gereageerd. Lees verder

Scriptie: ‘Daar redden wij het niet mee!’

Uit verwondering over het feit dat er in het onderwijs tegenwoordig weliswaar behoorlijk veel aandacht is voor hoogbegaafde kinderen, maar er nauwelijks bij lijkt te worden stilgestaan, dat hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde volwassenen worden, onderzocht Irmgard Ballast welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen van vastgelopen hoogbegaafde volwassenen. Zij schreef daarover haar scriptie voor de opleiding ‘ECHA-specialist in gifted education’ aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. In het najaar van 2013 hield zij open interviews met zes experts, die zich als psycholoog, bedrijfsarts, mediator of (loopbaan)coach bezig houden met (problemen van) hoogbegaafde volwassenen. Lees verder

26-09-2014 HB-Café Eindhoven “Maak werk van je talent”

Dit tweede HB-Café in Eindhoven heeft een praktische inslag: Heleen Florusse, teamlid en coach met veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen, vertelt hoe ze middels een door haarzelf samengestelde methode mensen helpt om (weer) in hun eigen kracht te komen staan en het plezier in hun werk terug te krijgen. Het HB-Café is deze keer in Grand Café Usine, dat is gehuisvest in het bij uitstek Eindhovense icoon de Lichttoren, nabij het station.

Lees verder

26-09-2014 HB-Café Zwolle “Hoogbegaafdheid en communicatie”

Waarom is communiceren soms zo lastig, juist als je hoogbegaafd bent? Welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? En wat helpt om je communicatie met anderen te verbeteren?
We onderzoeken aan de hand van een nieuw model waarom communiceren met niet-hoogbegaafden niet altijd soepel verloopt, en wat je hieraan zou kunnen doen.
Lees verder

Hoogbegaafden in uitkeringen

Wij vinden dat de huidige re-integratie activiteiten voor een aantal hoogbegaafden niet effectief zijn. Samen met id-plein werken we daarom aan een project op dit gebied (zie ook deze statusupdate). In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan en hebben we gevraagd of hoogbegaafden met een uitkering en/of zonder werk zich wilden melden met soort uitkering en postcode. Hier reageerden inmiddels ruim 200 mensen op. Een deel van de mensen met een uitkering van het UWV heeft al een persoonlijk bericht gehad en kon zich, wanneer ze dat wilden, melden bij id-Plein. Omdat we over deze groep nog zo weinig weten, is een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld.

Lees verder