Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie,
die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren.

26-09-2014 HB-Café Eindhoven “Maak werk van je talent”

Dit tweede HB-Café in Eindhoven heeft een praktische inslag: Heleen Florusse, teamlid en coach met veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen, vertelt hoe ze middels een door haarzelf samengestelde methode mensen helpt om (weer) in hun eigen kracht te komen staan en het plezier in hun werk terug te krijgen. Het HB-Café is deze keer in Grand Café Usine, dat is gehuisvest in het bij uitstek Eindhovense icoon de Lichttoren, nabij het station.

Lees verder

Hoogbegaafden in uitkeringen

Wij vinden dat de huidige re-integratie activiteiten voor een aantal hoogbegaafden niet effectief zijn. Samen met id-plein werken we daarom aan een project op dit gebied (zie ook deze statusupdate). In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan en hebben we gevraagd of hoogbegaafden met een uitkering en/of zonder werk zich wilden melden met soort uitkering en postcode. Hier reageerden inmiddels ruim 200 mensen op. Een deel van de mensen met een uitkering van het UWV heeft al een persoonlijk bericht gehad en kon zich, wanneer ze dat wilden, melden bij id-Plein. Omdat we over deze groep nog zo weinig weten, is een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld.

Lees verder

Choochem symposium november 2014

Choochem, een landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen, zal in november 2014 een symposium organiseren over hoogbegaafden met psychische/ psychiatrische problematiek en hun ervaringen met hulpverleners. Het IHBV vindt dit een belangrijk thema en zal ook bij dit symposium betrokken worden.

Als voorbereiding op het symposium heeft Choochem een aantal vragen opgesteld, waarmee ervaringen en meningen worden verkend. Het betreft geen wetenschappelijk onderzoek, maar een eerste indruk van wat er leeft.

De vragen zijn vanaf 1 september a.s. gedurende twee weken te vinden op en in te vullen via: http://www.choochem.nl/onderzoek-hulpverlening/

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij [email protected]

SENG gifted elders initiative

SENG (Supporting Emotional needs of the Gifted) heeft een Gifted Elders Initiative. Noks Nauta is hier vanaf de oprichting bij betrokken nadat zij zelf een presentatie over Gifted Seniors had gegeven bij de SENG conference in 2013.  Het internationale initiatief beoogt het thema ‘hoogbegaafde ouderen’ op diverse manieren onder de aandacht te krijgen. Het plan is om te beginnen met een literatuuronderzoek en met enkele interviews met professionals (zoals artsen en psychiaters) die werken met ouderen. We denken aan professionals vanuit verschillende landen. De tekst van het uitgangsdocument vindt u hier.

2014 SENG Conferentie – verslag van het bezoek

De 32e jaarlijkse conferentie van SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted), www.sengifted.org, vond in van 17 t/m 20 juli 2014 plaats in San Jose, Californië en had als titel ‘Growing Gifted Globally’. SENG is opgericht door James Webb en deze was ook nu weer aanwezig als spreker. De deelnemers aan deze conferenties zijn zowel professionals (zoals psychologen, counselors, psychotherapeuten, coaches, onderwijsontwikkelaars, leerkrachten) als ouders van HB kinderen. Ido van der Waal* (Altena advies, Den Haag) en Noks Nauta (IHBV) bezochten deze conferentie en doen in dit artikel verslag.

Lees verder

Noks Nauta ontvangt SENG Leadership Award tijdens SENG conferentie 2014

De Amerikaanse stichting SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) heeft tijdens haar jaarlijkse congres, dit jaar in San José – California, een Leadership Award uitgereikt aan Dr. Noks Nauta.
Mevrouw Nauta, mede-oprichtster en bestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) ontvangt deze prijs vanwege “outstanding leadership in promoting the social and emotional needs of the gifted”.
Een prachtige erkenning voor haar jarenlange werk en inspanning op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen waarin internationaal samenwerken altijd hoog in het vaandel staat.
Lees verder

HB-Café op vrijdag of…. ?

Tot nu toe heeft het IHBV de HB-Café’s altijd op vrijdag georganiseerd (m.u.v. de eerste bijeenkomst in Eindhoven, deze vond plaats op een donderdagavond). Zowel vanuit de bezoekers als vanuit de organiserende teams is de suggestie gekomen om ook HB-Café’s op andere avonden te organiseren.

Graag leggen we dit aan jullie voor:

Een IHBV-Café mag van mij ook op een andere dag dan op vrijdag gehouden worden.

Verslag Symposium Werkbeleving Hoogbegaafde Werkers 27-06-2014

Op vrijdag 27 juni jl vond in Utrecht onder deze titel een belangwekkend symposium plaats, georganiseerd vanuit een samenwerking van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, de Universiteit Utrecht afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie, organisatieadviesbureau Koos van der Spek en het IHBV. Centraal stond de presentatie door onderzoeker en promovenda Gaby Reijseger. In het kader van haar onderzoek naar werkbeleving heeft zij in 2012 en in 2013 twee metingen gedaan onder vrij grote groepen hoogbegaafde werkenden. Tijdens dit symposium presenteerde zij de resultaten.
Lees verder