Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit: geen eenduidige begrippen

Noks Nauta

De komende tijd staat er in drie HB-cafés in verschillende plaatsen het thema hooggevoeligheid bij hoogbegaafden op het programma. Wij menen bij het IHBV dat hooggevoeligheid vaak samengaat met hoogbegaafdheid en wij gaan daarbij uit van het Delphi-model van hoogbegaafdheid (Kooijman – van Thiel, 2008). In het Delphi-model wordt hooggevoeligheid gezien als het verschijnsel dat alle zintuigelijke prikkels tegelijkertijd, in volle nuance, heel precies, met volle lading binnenkomen. Er zijn daarbij ook neurofysiologische aanwijzingen dat hoogbegaafden een gradueel ander neurologisch systeem zouden hebben: meer, dunnere en snellere zenuwen, gevoeligere zenuwuiteinden, meer en snellere synapsen en het brein is op meerdere plaatsen tegelijkertijd actief.Lees meer

Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid bij volwassenen

Samen met Rianne van de Ven, Coaching & Consulting en Suzanne Sjoers van APS is een vooroordelenspel over hoogbegaafde volwassenen ontwikkeld, als aanvulling op de twee reeds bij APS bestaande spellen over hoogbegaafdheid bij kinderen. Het doel is om aan de hand van stellingen het denken over hoogbegaafdheid bij volwassenen te nuanceren. Het spel is in januari 2014 verschenen.

Nieuwe leaflet

Op basis van vragen die frequent aan het IHBV gesteld worden, maakt het IHBV leaflets. Dit zijn informatiebrochures van 1 pagina die een korte uitleg geven over een specifiek thema. We proberen met deze werkwijze zo veel mogelijk kennis te verspreiden. Op moment zijn de volgende leaflets beschikbaar:

Heb je ideeën voor andere aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen waarvoor een leaflet als deze gemaakt zou kunnen worden? Neem dan contact op met [email protected].

Loopbaanbegeleiding van hoogbegaafden onder aandacht in Loopbaanvisie

In oktober 2013 verscheen in het tijdschrift Loopbaanvisie een artikel van Ria Freijsen & Jacqueline Kruunenberg over loopbaancoaching van hoogbegaafden, met als ondertitel: Aanpassen is geen optie. Loopbaanvisie een onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional.

Wij kregen toestemming het artikel op de site van het IHBV te publiceren. Hierin vertellen Jaap Jongeneel, Frans Corten, Heleen Florusse en Astrid Bekking over hun ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen.

Klik hier voor het artikel

Nieuw: Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid Volwassenen

Het Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid Volwassenen beoogt de vooroordelen over hoogbegaafdheid bij volwassenen op een luchtige wijze ter discussie te stellen. Op de website van het IHBV staat een toelichting, waarin de geheel of deels onjuiste ideeën achter de stellingen in het spel worden beschreven, voor zover thans bekend.

Na eerdere succesvolle versies voor docenten en leerlingen over hoogbegaafdheid bij kinderen, heeft het IHBV in samenwerking met het APS nu een versie van het spel voor en over volwassenen uitgebracht. Je kunt het spel voor € 15,- (exclusief verzendkosten) bestellen via www.aps.nl/shop.

Het spel bestaat uit 40 kaartjes met allerlei stellingen over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Deze stellingen zijn bedoeld om een discussie over hoogbegaafden op gang te brengen. De belangrijkste doelstelling van het spel is om een nuancering aan te brengen in het denken over hoogbegaafdheid. Omdat het IHBV een kennisinstituut is, bieden we per stelling ook nadere informatie over het thema van die stelling.

vooroordelenspel

De stellingen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Rianne van de Ven (IHBV), Noks Nauta (IHBV) en Suzanne Sjoers (APS) door middel van honderden gesprekken met hoogbegaafde volwassenen en het geven van vele presentaties over hoogbegaafdheid. Ook is literatuur over hoofdbegaafdheid en commentaar van een groep hoogbegaafde proeflezers in het spel verwerkt. De makers beschrijven diverse spelvormen die gebruikt kunnen worden om het spel te spelen, maar uiteraard kun je ook je eigen vormen ontwikkelen.

 

Oproep aan HB-ers in een uitkering

Ben je hoogbegaafd en heb je geen betaalde baan (om welke reden dan ook)? Laat het ons weten! 

Er zijn veel hoogbegaafden die niet (betaald) werken en dat wel graag willen. Wij zijn vanuit het IHBV op zoek naar deze hoogbegaafden om allereerst een overzicht te maken van de aantallen hoogbegaafden in een uitkeringssituatie. Daarna starten we een project waarin we een methodiek voor arbeidstoeleiding ontwikkelen
Ben jij getest of vind je om een andere reden dat je hoogbegaafd bent?
Én ontvang je een WAJONG, WIA, WAO, WW of bijstandsuitkering?

Dan willen we op dit moment graag van je weten:

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • Het soort uitkering
  • Je postcode

Stuur je gegevens naar [email protected].
Doe je dit liever telefonisch? Bel dan op 015-2125 034.